Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Inkoo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 518
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 295
Äänestysprosentti 53,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 132
Äänestysprosentti 2009 50,7% Hylätyt äänet 11
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 52,6 1 208 +0,5 +96 +11,1 -142
KOK 14,7 338 +0,5 +35 -5,6 -323
SDP 7,3 168 -5,0 -95 -9,5 -379
VIHR 7,3 167 -1,5 -20 +1,9 -8
PS 6,4 148 +1,4 +41 -2,6 -144
KESK 4,3 99 +0,6 +20 +2,5 +40
VAS 3,8 88 +1,8 +44 +1,4 +10
KD 2,1 48 +1,2 +30 +0,6 -2
PIR 0,6 13 +0,6 +13 +0,1 -3
ITSP 0,3 8 +0,3 +6 +0,1 +3
M11 0,2 5 +0,2 +5 +0,1 +1
SKP 0,1 3 0,0 0 0,0 0
SVR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +1
KÖY 0,0 0 -0,1 -3 -0,2 -5
E252 0,0 0 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Inkoo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 518
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 295
Äänestysprosentti 53,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 132
Äänestysprosentti 2009 50,7% Hylätyt äänet 11
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 50,7 53,7 52,6 401 807 1 208 +0,5 +96 +11,1 -142
KOK 13,9 15,2 14,7 110 228 338 +0,5 +35 -5,6 -323
SDP 8,7 6,6 7,3 69 99 168 -5,0 -95 -9,5 -379
VIHR 6,1 7,9 7,3 48 119 167 -1,5 -20 +1,9 -8
PS 7,6 5,9 6,4 60 88 148 +1,4 +41 -2,6 -144
KESK 5,4 3,7 4,3 43 56 99 +0,6 +20 +2,5 +40
VAS 2,9 4,3 3,8 23 65 88 +1,8 +44 +1,4 +10
KD 3,3 1,5 2,1 26 22 48 +1,2 +30 +0,6 -2
PIR 0,6 0,5 0,6 5 8 13 +0,6 +13 +0,1 -3
ITSP 0,4 0,3 0,3 3 5 8 +0,3 +6 +0,1 +3
M11 0,1 0,3 0,2 1 4 5 +0,2 +5 +0,1 +1
SKP 0,3 0,1 0,1 2 1 3 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0,1 0,1 0 2 2 +0,1 +2 +0,1 +1
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -3 -0,2 -5
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä