Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Isojoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 084
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 649
Äänestysprosentti 35,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 704
Äänestysprosentti 2009 35,6% Hylätyt äänet 3
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 55,3 359 -3,3 -54 +9,3 -236
KOK 14,5 94 +1,3 +1 -4,4 -150
PS 13,1 85 +2,0 +7 -9,0 -201
KD 5,2 34 +0,4 0 +2,3 -3
SDP 4,5 29 -1,5 -13 -2,0 -55
VIHR 1,8 12 -1,4 -11 +1,1 +3
VAS 1,7 11 +0,4 +2 -0,2 -14
ITSP 1,2 8 +0,5 +3 +0,7 +2
M11 0,8 5 +0,8 +5 +0,8 +5
RKP 0,6 4 +0,5 +3 +0,4 +1
SKP 0,6 4 +0,5 +3 +0,4 +2
KÖY 0,5 3 0,0 0 +0,5 +3
SVR 0,2 1 +0,2 +1 +0,2 +1
PIR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Isojoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 084
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 649
Äänestysprosentti 35,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 704
Äänestysprosentti 2009 35,6% Hylätyt äänet 3
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 54,5 56,1 55,3 165 194 359 -3,3 -54 +9,3 -236
KOK 13,9 15,0 14,5 42 52 94 +1,3 +1 -4,4 -150
PS 13,9 12,4 13,1 42 43 85 +2,0 +7 -9,0 -201
KD 5,0 5,5 5,2 15 19 34 +0,4 0 +2,3 -3
SDP 6,3 2,9 4,5 19 10 29 -1,5 -13 -2,0 -55
VIHR 1,3 2,3 1,8 4 8 12 -1,4 -11 +1,1 +3
VAS 1,7 1,7 1,7 5 6 11 +0,4 +2 -0,2 -14
ITSP 1,3 1,2 1,2 4 4 8 +0,5 +3 +0,7 +2
M11 0,7 0,9 0,8 2 3 5 +0,8 +5 +0,8 +5
RKP 0,3 0,9 0,6 1 3 4 +0,5 +3 +0,4 +1
SKP 1,0 0,3 0,6 3 1 4 +0,5 +3 +0,4 +2
KÖY 0,0 0,9 0,5 0 3 3 0,0 0 +0,5 +3
SVR 0,3 0,0 0,2 1 0 1 +0,2 +1 +0,2 +1
PIR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä