Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Isokyrö - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 099
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 652
Äänestysprosentti 43,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 713
Äänestysprosentti 2009 43,7% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 45,7 755 -4,5 -105 +11,2 -211
KOK 19,2 318 -1,6 -40 -1,8 -269
PS 14,4 238 +5,5 +86 -6,5 -346
SDP 9,8 162 +0,2 -2 -2,5 -182
KD 5,6 93 +0,8 +10 0,0 -65
VAS 1,8 29 +0,1 0 -1,1 -52
VIHR 1,7 28 -0,9 -17 +0,2 -13
RKP 0,5 8 0,0 0 +0,2 -1
PIR 0,4 6 +0,4 +6 +0,1 -3
M11 0,4 6 +0,4 +6 +0,3 +4
SKP 0,3 5 +0,2 +3 +0,3 +4
ITSP 0,2 4 0,0 -1 0,0 -1
KÖY 0,0 0 -0,1 -1 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Isokyrö - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 099
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 652
Äänestysprosentti 43,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 713
Äänestysprosentti 2009 43,7% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,3 44,1 45,7 396 359 755 -4,5 -105 +11,2 -211
KOK 18,9 19,7 19,2 158 160 318 -1,6 -40 -1,8 -269
PS 12,1 16,8 14,4 101 137 238 +5,5 +86 -6,5 -346
SDP 11,6 8,0 9,8 97 65 162 +0,2 -2 -2,5 -182
KD 6,2 5,0 5,6 52 41 93 +0,8 +10 0,0 -65
VAS 1,2 2,3 1,8 10 19 29 +0,1 0 -1,1 -52
VIHR 1,2 2,2 1,7 10 18 28 -0,9 -17 +0,2 -13
RKP 0,5 0,5 0,5 4 4 8 0,0 0 +0,2 -1
PIR 0,4 0,4 0,4 3 3 6 +0,4 +6 +0,1 -3
M11 0,4 0,4 0,4 3 3 6 +0,4 +6 +0,3 +4
SKP 0,1 0,5 0,3 1 4 5 +0,2 +3 +0,3 +4
ITSP 0,4 0,1 0,2 3 1 4 0,0 -1 0,0 -1
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -1 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä