Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Jalasjärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 695
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 313
Äänestysprosentti 36,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 676
Äänestysprosentti 2009 40,5% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,4 1 189 -5,1 -323 +7,7 -834
KOK 17,8 411 -0,8 -86 +0,8 -377
PS 14,1 325 +3,0 +28 -7,7 -685
SDP 5,9 137 -0,4 -32 -2,8 -265
KD 4,1 94 +1,7 +31 +0,8 -59
VAS 2,9 67 +1,1 +19 +0,2 -58
VIHR 1,9 44 +0,2 -1 +1,3 +14
RKP 0,5 12 +0,1 +1 +0,3 +4
ITSP 0,5 12 +0,1 0 -1,1 -64
M11 0,3 8 +0,3 +8 +0,3 +7
PIR 0,2 4 +0,2 +4 +0,1 -2
KÖY 0,1 3 0,0 -1 +0,1 +3
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +1
SKP 0,1 3 -0,1 -3 +0,1 +3
E252 0,0 1 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Jalasjärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 695
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 313
Äänestysprosentti 36,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 676
Äänestysprosentti 2009 40,5% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 50,7 52,2 51,4 623 566 1 189 -5,1 -323 +7,7 -834
KOK 19,0 16,3 17,8 234 177 411 -0,8 -86 +0,8 -377
PS 13,1 15,1 14,1 161 164 325 +3,0 +28 -7,7 -685
SDP 6,7 5,1 5,9 82 55 137 -0,4 -32 -2,8 -265
KD 3,4 4,8 4,1 42 52 94 +1,7 +31 +0,8 -59
VAS 3,4 2,3 2,9 42 25 67 +1,1 +19 +0,2 -58
VIHR 1,8 2,0 1,9 22 22 44 +0,2 -1 +1,3 +14
RKP 0,5 0,6 0,5 6 6 12 +0,1 +1 +0,3 +4
ITSP 0,6 0,5 0,5 7 5 12 +0,1 0 -1,1 -64
M11 0,1 0,6 0,3 1 7 8 +0,3 +8 +0,3 +7
PIR 0,3 0,0 0,2 4 0 4 +0,2 +4 +0,1 -2
KÖY 0,2 0,0 0,1 3 0 3 0,0 -1 +0,1 +3
SVR 0,0 0,3 0,1 0 3 3 +0,1 +3 +0,1 +1
SKP 0,1 0,2 0,1 1 2 3 -0,1 -3 +0,1 +3
E252 0,1 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä