Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Jämsä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 18 393
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 071
Äänestysprosentti 34,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 058
Äänestysprosentti 2009 32,9% Hylätyt äänet 29
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 23,9 1 454 +0,6 +37 +3,4 -991
KOK 19,0 1 153 +0,4 +28 +6,5 -339
PS 18,3 1 109 +5,8 +352 -1,9 -1 291
SDP 16,1 977 -7,4 -446 -9,3 -2 052
VAS 10,5 638 +3,9 +240 +1,3 -458
KD 5,4 327 +1,3 +82 +0,9 -205
VIHR 4,4 267 -2,7 -164 -0,3 -296
PIR 0,5 33 +0,5 +33 -0,9 -134
RKP 0,5 30 +0,1 +6 +0,5 +30
SKP 0,4 26 0,0 +2 0,0 -16
ITSP 0,3 20 0,0 +3 +0,2 +10
KÖY 0,3 19 +0,1 +8 +0,3 +19
M11 0,2 13 +0,2 +13 +0,1 +6
SVR 0,0 3 0,0 +3 -0,1 -6
E252 0,0 2 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Jämsä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 18 393
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 071
Äänestysprosentti 34,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 058
Äänestysprosentti 2009 32,9% Hylätyt äänet 29
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 25,1 22,9 23,9 729 725 1 454 +0,6 +37 +3,4 -991
KOK 19,2 18,8 19,0 557 596 1 153 +0,4 +28 +6,5 -339
PS 16,2 20,2 18,3 470 639 1 109 +5,8 +352 -1,9 -1 291
SDP 17,1 15,1 16,1 498 479 977 -7,4 -446 -9,3 -2 052
VAS 10,6 10,5 10,5 307 331 638 +3,9 +240 +1,3 -458
KD 5,3 5,4 5,4 155 172 327 +1,3 +82 +0,9 -205
VIHR 4,1 4,6 4,4 120 147 267 -2,7 -164 -0,3 -296
PIR 0,3 0,8 0,5 8 25 33 +0,5 +33 -0,9 -134
RKP 0,5 0,5 0,5 15 15 30 +0,1 +6 +0,5 +30
SKP 0,8 0,1 0,4 22 4 26 0,0 +2 0,0 -16
ITSP 0,3 0,4 0,3 8 12 20 0,0 +3 +0,2 +10
KÖY 0,3 0,3 0,3 10 9 19 +0,1 +8 +0,3 +19
M11 0,2 0,2 0,2 7 6 13 +0,2 +13 +0,1 +6
SVR 0,0 0,1 0,0 1 2 3 0,0 +3 -0,1 -6
E252 0,0 0,0 0,0 1 1 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä