Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Janakkala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 180
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 630
Äänestysprosentti 35,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 701
Äänestysprosentti 2009 37,1% Hylätyt äänet 34
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,1 1 069 -0,8 -55 +6,0 -438
SDP 21,4 993 -7,1 -351 -11,3 -1 896
KESK 21,3 984 +1,8 +71 +8,0 -193
PS 14,9 692 +5,0 +225 -4,7 -1 041
VAS 6,3 290 +1,3 +57 -0,3 -290
VIHR 5,5 253 -1,4 -69 +1,3 -117
KD 5,1 234 +1,1 +48 -0,1 -226
RKP 0,8 35 +0,3 +13 +0,8 +35
PIR 0,4 20 +0,4 +20 -0,1 -26
M11 0,4 17 +0,4 +17 +0,1 -8
SKP 0,4 17 -0,2 -8 +0,1 -7
ITSP 0,3 15 +0,1 +4 +0,2 +10
KÖY 0,2 8 0,0 -2 +0,2 +8
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Hämeen vaalipiiri - Janakkala - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 180
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 630
Äänestysprosentti 35,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 701
Äänestysprosentti 2009 37,1% Hylätyt äänet 34
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,3 23,0 23,1 442 627 1 069 -0,8 -55 +6,0 -438
SDP 24,8 19,1 21,4 471 522 993 -7,1 -351 -11,3 -1 896
KESK 20,1 22,1 21,3 382 602 984 +1,8 +71 +8,0 -193
PS 13,8 15,7 14,9 263 429 692 +5,0 +225 -4,7 -1 041
VAS 5,5 6,8 6,3 104 186 290 +1,3 +57 -0,3 -290
VIHR 4,7 6,0 5,5 90 163 253 -1,4 -69 +1,3 -117
KD 5,1 5,1 5,1 96 138 234 +1,1 +48 -0,1 -226
RKP 0,8 0,7 0,8 16 19 35 +0,3 +13 +0,8 +35
PIR 0,3 0,5 0,4 6 14 20 +0,4 +20 -0,1 -26
M11 0,5 0,3 0,4 10 7 17 +0,4 +17 +0,1 -8
SKP 0,4 0,3 0,4 8 9 17 -0,2 -8 +0,1 -7
ITSP 0,3 0,3 0,3 6 9 15 +0,1 +4 +0,2 +10
KÖY 0,3 0,1 0,2 5 3 8 0,0 -2 +0,2 +8
SVR 0,1 0,1 0,1 1 2 3 +0,1 +3 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä