Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Järvenpää - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 31 538
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 980
Äänestysprosentti 42,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 12 331
Äänestysprosentti 2009 42,3% Hylätyt äänet 63
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,8 3 485 +0,1 +188 -0,3 -2 222
PS 15,1 1 956 +4,4 +637 -6,4 -2 561
SDP 14,5 1 884 -7,9 -880 -7,2 -2 687
KESK 14,0 1 812 +3,0 +464 +7,3 +399
VIHR 11,8 1 535 -5,5 -602 +1,5 -639
VAS 8,6 1 113 +3,8 +521 +2,4 -200
KD 5,4 707 +1,2 +185 +1,8 -55
RKP 1,5 190 +0,6 +85 +0,8 +41
PIR 0,8 105 +0,8 +105 +0,2 -31
SKP 0,4 58 -0,1 -15 0,0 -25
KÖY 0,4 54 +0,1 +17 +0,2 +7
M11 0,4 46 +0,4 +46 -0,1 -51
ITSP 0,2 23 0,0 +7 +0,1 -6
E252 0,1 8 - - - -
SVR 0,0 4 0,0 +4 0,0 +1

Uudenmaan vaalipiiri - Järvenpää - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 31 538
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 980
Äänestysprosentti 42,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 12 331
Äänestysprosentti 2009 42,3% Hylätyt äänet 63
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,5 27,1 26,8 1 315 2 170 3 485 +0,1 +188 -0,3 -2 222
PS 15,0 15,1 15,1 742 1 214 1 956 +4,4 +637 -6,4 -2 561
SDP 16,5 13,3 14,5 817 1 067 1 884 -7,9 -880 -7,2 -2 687
KESK 14,7 13,5 14,0 729 1 083 1 812 +3,0 +464 +7,3 +399
VIHR 9,6 13,2 11,8 477 1 058 1 535 -5,5 -602 +1,5 -639
VAS 8,2 8,8 8,6 407 706 1 113 +3,8 +521 +2,4 -200
KD 6,2 5,0 5,4 307 400 707 +1,2 +185 +1,8 -55
RKP 1,3 1,6 1,5 65 125 190 +0,6 +85 +0,8 +41
PIR 0,5 1,0 0,8 27 78 105 +0,8 +105 +0,2 -31
SKP 0,5 0,4 0,4 27 31 58 -0,1 -15 0,0 -25
KÖY 0,5 0,4 0,4 24 30 54 +0,1 +17 +0,2 +7
M11 0,3 0,4 0,4 13 33 46 +0,4 +46 -0,1 -51
ITSP 0,2 0,2 0,2 8 15 23 0,0 +7 +0,1 -6
E252 0,0 0,1 0,1 2 6 8 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 1 3 4 0,0 +4 0,0 +1
Muualla Yle.fi:ssä