Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Joensuu - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 61 268
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 20 502
Äänestysprosentti 34,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 20 594
Äänestysprosentti 2009 35,8% Hylätyt äänet 120
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 21,5 4 407 +2,1 +408 +1,7 -3 349
SDP 19,3 3 963 -1,4 -302 -8,6 -6 945
VIHR 15,4 3 156 -9,0 -1 862 +6,7 -238
KOK 14,4 2 956 -0,7 -157 +1,1 -2 261
PS 12,0 2 466 +2,1 +429 -9,0 -5 744
VAS 8,2 1 687 +4,4 +895 +2,9 -371
KD 6,3 1 288 +1,6 +320 +4,0 +370
PIR 1,0 210 +1,0 +210 +0,5 +5
RKP 0,6 118 +0,3 +68 +0,6 +118
SKP 0,4 81 -0,2 -41 0,0 -69
ITSP 0,3 57 0,0 +9 +0,2 +35
M11 0,3 56 +0,3 +56 -0,1 -116
KÖY 0,2 32 -0,1 -23 +0,2 +32
SVR 0,1 18 +0,1 +18 0,0 -37
E252 0,0 7 - - - -

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Joensuu - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 61 268
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 20 502
Äänestysprosentti 34,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 20 594
Äänestysprosentti 2009 35,8% Hylätyt äänet 120
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 22,4 20,8 21,5 2 035 2 372 4 407 +2,1 +408 +1,7 -3 349
SDP 21,0 18,0 19,3 1 903 2 060 3 963 -1,4 -302 -8,6 -6 945
VIHR 14,1 16,4 15,4 1 279 1 877 3 156 -9,0 -1 862 +6,7 -238
KOK 13,7 14,9 14,4 1 248 1 708 2 956 -0,7 -157 +1,1 -2 261
PS 11,6 12,3 12,0 1 056 1 410 2 466 +2,1 +429 -9,0 -5 744
VAS 7,9 8,5 8,2 713 974 1 687 +4,4 +895 +2,9 -371
KD 6,6 6,0 6,3 603 685 1 288 +1,6 +320 +4,0 +370
PIR 0,8 1,2 1,0 76 134 210 +1,0 +210 +0,5 +5
RKP 0,5 0,7 0,6 43 75 118 +0,3 +68 +0,6 +118
SKP 0,4 0,4 0,4 37 44 81 -0,2 -41 0,0 -69
ITSP 0,3 0,3 0,3 28 29 57 0,0 +9 +0,2 +35
M11 0,3 0,2 0,3 29 27 56 +0,3 +56 -0,1 -116
KÖY 0,2 0,1 0,2 18 14 32 -0,1 -23 +0,2 +32
SVR 0,1 0,1 0,1 6 12 18 +0,1 +18 0,0 -37
E252 0,0 0,0 0,0 3 4 7 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä