Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Jokioinen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 381
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 621
Äänestysprosentti 37,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 781
Äänestysprosentti 2009 41,0% Hylätyt äänet 11
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,9 550 +3,9 +16 -0,5 -529
KOK 15,9 257 +0,2 -21 +4,9 -88
VAS 14,4 233 +4,0 +48 +3,2 -117
SDP 13,3 216 -10,1 -201 -5,1 -362
PS 13,1 212 +2,9 +30 -4,6 -342
VIHR 4,1 66 -1,1 -26 +1,3 -21
KD 3,8 62 +0,6 +4 +0,5 -40
M11 0,5 8 +0,5 +8 +0,3 +2
RKP 0,4 6 0,0 0 +0,4 +6
SKP 0,2 4 -0,3 -5 0,0 -1
PIR 0,2 3 +0,2 +3 -0,4 -16
KÖY 0,1 2 -0,2 -3 +0,1 +2
ITSP 0,1 1 0,0 0 +0,1 +1
E252 0,1 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -3

Hämeen vaalipiiri - Jokioinen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 381
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 621
Äänestysprosentti 37,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 781
Äänestysprosentti 2009 41,0% Hylätyt äänet 11
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,8 35,4 33,9 215 335 550 +3,9 +16 -0,5 -529
KOK 17,6 14,6 15,9 119 138 257 +0,2 -21 +4,9 -88
VAS 12,9 15,4 14,4 87 146 233 +4,0 +48 +3,2 -117
SDP 13,9 12,9 13,3 94 122 216 -10,1 -201 -5,1 -362
PS 13,8 12,6 13,1 93 119 212 +2,9 +30 -4,6 -342
VIHR 3,7 4,3 4,1 25 41 66 -1,1 -26 +1,3 -21
KD 3,7 3,9 3,8 25 37 62 +0,6 +4 +0,5 -40
M11 1,0 0,1 0,5 7 1 8 +0,5 +8 +0,3 +2
RKP 0,9 0,0 0,4 6 0 6 0,0 0 +0,4 +6
SKP 0,6 0,0 0,2 4 0 4 -0,3 -5 0,0 -1
PIR 0,1 0,2 0,2 1 2 3 +0,2 +3 -0,4 -16
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 2 2 -0,2 -3 +0,1 +2
ITSP 0,0 0,1 0,1 0 1 1 0,0 0 +0,1 +1
E252 0,0 0,1 0,1 0 1 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -3
Muualla Yle.fi:ssä