Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Joroinen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 310
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 387
Äänestysprosentti 33,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 561
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 8
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,3 531 -5,5 -152 +5,3 -379
SDP 17,6 244 +2,5 +9 -5,0 -380
PS 13,8 191 +4,0 +39 -9,2 -444
KOK 12,3 171 +3,0 +26 +2,3 -105
KD 6,6 92 -3,6 -67 +2,7 -15
VAS 5,8 81 +2,1 +23 +3,3 +11
VIHR 4,0 56 -1,7 -34 -0,2 -59
RKP 0,7 10 -0,3 -6 +0,7 +10
ITSP 0,3 4 +0,2 +3 +0,1 -1
PIR 0,2 3 +0,2 +3 -0,1 -6
SKP 0,1 2 -0,2 -3 +0,1 +1
KÖY 0,1 1 -0,1 -2 +0,1 +1
M11 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -2
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Etelä-Savon vaalipiiri - Joroinen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 310
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 387
Äänestysprosentti 33,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 561
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 8
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,9 35,4 38,3 295 236 531 -5,5 -152 +5,3 -379
SDP 18,3 16,8 17,6 132 112 244 +2,5 +9 -5,0 -380
PS 10,1 17,7 13,8 73 118 191 +4,0 +39 -9,2 -444
KOK 10,5 14,3 12,3 76 95 171 +3,0 +26 +2,3 -105
KD 7,5 5,7 6,6 54 38 92 -3,6 -67 +2,7 -15
VAS 6,2 5,4 5,8 45 36 81 +2,1 +23 +3,3 +11
VIHR 4,7 3,3 4,0 34 22 56 -1,7 -34 -0,2 -59
RKP 0,7 0,8 0,7 5 5 10 -0,3 -6 +0,7 +10
ITSP 0,4 0,2 0,3 3 1 4 +0,2 +3 +0,1 -1
PIR 0,1 0,3 0,2 1 2 3 +0,2 +3 -0,1 -6
SKP 0,1 0,2 0,1 1 1 2 -0,2 -3 +0,1 +1
KÖY 0,1 0,0 0,1 1 0 1 -0,1 -2 +0,1 +1
M11 0,1 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 0,0 -2
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä