Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Joutsa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 163
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 532
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 472
Äänestysprosentti 2009 34,7% Hylätyt äänet 6
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,4 542 -1,3 +2 +0,8 -388
PS 18,7 286 +8,6 +138 -0,4 -227
KOK 17,7 271 -2,0 -19 +2,7 -132
SDP 10,2 157 -8,0 -112 -5,4 -263
KD 6,1 94 0,0 +4 -2,6 -141
VAS 5,7 87 +2,6 +41 +1,8 -19
VIHR 3,8 58 -0,8 -10 +1,7 +2
RKP 0,5 8 +0,5 +8 +0,5 +8
PIR 0,5 8 +0,5 +8 +0,2 0
SKP 0,5 7 +0,3 +4 +0,4 +4
M11 0,4 6 +0,4 +6 +0,3 +2
KÖY 0,3 4 -0,1 -2 +0,3 +4
ITSP 0,2 3 +0,1 +1 +0,1 0
SVR 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Joutsa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 163
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 532
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 472
Äänestysprosentti 2009 34,7% Hylätyt äänet 6
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,2 34,6 35,4 277 265 542 -1,3 +2 +0,8 -388
PS 19,2 18,1 18,7 147 139 286 +8,6 +138 -0,4 -227
KOK 17,5 17,9 17,7 134 137 271 -2,0 -19 +2,7 -132
SDP 10,4 10,1 10,2 80 77 157 -8,0 -112 -5,4 -263
KD 6,7 5,6 6,1 51 43 94 0,0 +4 -2,6 -141
VAS 4,8 6,5 5,7 37 50 87 +2,6 +41 +1,8 -19
VIHR 3,3 4,3 3,8 25 33 58 -0,8 -10 +1,7 +2
RKP 0,5 0,5 0,5 4 4 8 +0,5 +8 +0,5 +8
PIR 0,3 0,8 0,5 2 6 8 +0,5 +8 +0,2 0
SKP 0,4 0,5 0,5 3 4 7 +0,3 +4 +0,4 +4
M11 0,4 0,4 0,4 3 3 6 +0,4 +6 +0,3 +2
KÖY 0,4 0,1 0,3 3 1 4 -0,1 -2 +0,3 +4
ITSP 0,0 0,4 0,2 0 3 3 +0,1 +1 +0,1 0
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä