Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Juankoski - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 239
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 372
Äänestysprosentti 33,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 348
Äänestysprosentti 2009 30,9% Hylätyt äänet 9
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,9 561 -2,9 -29 +3,6 -458
PS 16,8 231 +4,2 +60 -4,8 -360
SDP 11,4 156 -4,9 -63 -5,8 -313
VAS 9,8 135 +3,3 +47 +2,3 -71
KOK 8,8 121 +0,7 +11 +1,1 -89
KD 7,1 97 +1,7 +24 +3,7 +5
VIHR 3,1 43 -2,4 -32 +1,1 -12
SKP 0,9 13 +0,4 +5 +0,7 +8
ITSP 0,3 4 +0,3 +4 -2,6 -75
PIR 0,3 4 +0,3 +4 +0,3 +4
RKP 0,2 3 -0,1 -1 +0,2 +3
KÖY 0,1 1 -0,1 -2 +0,1 +1
M11 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -3
SVR 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,1 1 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Juankoski - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 239
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 372
Äänestysprosentti 33,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 348
Äänestysprosentti 2009 30,9% Hylätyt äänet 9
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,7 43,4 40,9 227 334 561 -2,9 -29 +3,6 -458
PS 17,3 16,5 16,8 104 127 231 +4,2 +60 -4,8 -360
SDP 14,3 9,1 11,4 86 70 156 -4,9 -63 -5,8 -313
VAS 9,0 10,5 9,8 54 81 135 +3,3 +47 +2,3 -71
KOK 9,8 8,1 8,8 59 62 121 +0,7 +11 +1,1 -89
KD 7,1 7,0 7,1 43 54 97 +1,7 +24 +3,7 +5
VIHR 2,7 3,5 3,1 16 27 43 -2,4 -32 +1,1 -12
SKP 0,7 1,2 0,9 4 9 13 +0,4 +5 +0,7 +8
ITSP 0,3 0,3 0,3 2 2 4 +0,3 +4 -2,6 -75
PIR 0,5 0,1 0,3 3 1 4 +0,3 +4 +0,3 +4
RKP 0,2 0,3 0,2 1 2 3 -0,1 -1 +0,2 +3
KÖY 0,2 0,0 0,1 1 0 1 -0,1 -2 +0,1 +1
M11 0,2 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 0,0 -3
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,2 0,0 0,1 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä