Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Juupajoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 669
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 556
Äänestysprosentti 34,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 548
Äänestysprosentti 2009 32,0% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,3 174 -1,6 -6 +6,2 -116
PS 18,0 100 +4,5 +26 -4,5 -160
KOK 16,0 89 -1,1 -5 +1,3 -81
SDP 14,2 79 -7,0 -37 -7,2 -168
VIHR 7,0 39 +0,6 +4 +2,9 -8
VAS 6,1 34 +0,1 +1 0,0 -36
KD 5,2 29 +3,2 +18 +1,3 -16
RKP 0,7 4 +0,7 +4 +0,7 +4
ITSP 0,4 2 +0,4 +2 +0,3 +1
SKP 0,4 2 +0,2 +1 +0,1 -2
KÖY 0,2 1 0,0 0 +0,2 +1
PIR 0,2 1 +0,2 +1 -0,3 -5
M11 0,2 1 +0,2 +1 +0,1 0
E252 0,2 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,7 -8

Pirkanmaan vaalipiiri - Juupajoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 669
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 556
Äänestysprosentti 34,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 548
Äänestysprosentti 2009 32,0% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,1 30,5 31,3 93 81 174 -1,6 -6 +6,2 -116
PS 18,6 17,3 18,0 54 46 100 +4,5 +26 -4,5 -160
KOK 15,2 16,9 16,0 44 45 89 -1,1 -5 +1,3 -81
SDP 16,6 11,7 14,2 48 31 79 -7,0 -37 -7,2 -168
VIHR 4,8 9,4 7,0 14 25 39 +0,6 +4 +2,9 -8
VAS 6,9 5,3 6,1 20 14 34 +0,1 +1 0,0 -36
KD 4,8 5,6 5,2 14 15 29 +3,2 +18 +1,3 -16
RKP 0,3 1,1 0,7 1 3 4 +0,7 +4 +0,7 +4
ITSP 0,0 0,8 0,4 0 2 2 +0,4 +2 +0,3 +1
SKP 0,3 0,4 0,4 1 1 2 +0,2 +1 +0,1 -2
KÖY 0,0 0,4 0,2 0 1 1 0,0 0 +0,2 +1
PIR 0,0 0,4 0,2 0 1 1 +0,2 +1 -0,3 -5
M11 0,3 0,0 0,2 1 0 1 +0,2 +1 +0,1 0
E252 0,0 0,4 0,2 0 1 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,7 -8
Muualla Yle.fi:ssä