Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Juva - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 621
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 041
Äänestysprosentti 37,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 088
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,4 1 049 +3,2 +42 +9,7 -542
KOK 12,0 245 -2,2 -52 +1,5 -155
PS 12,0 245 +3,8 +74 -6,4 -459
SDP 10,4 213 -3,7 -82 -8,3 -502
KD 6,6 135 +0,5 +7 +2,9 -7
VIHR 3,9 79 -1,2 -27 -0,9 -106
VAS 2,6 53 +0,6 +11 +1,2 -2
ITSP 0,4 8 +0,2 +5 +0,2 -1
RKP 0,2 5 +0,1 +3 +0,2 +5
PIR 0,1 3 +0,1 +3 -0,1 -6
M11 0,1 3 +0,1 +3 0,0 -1
SKP 0,1 2 -0,1 -3 0,0 0
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 +1
KÖY 0,0 0 -0,7 -14 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Etelä-Savon vaalipiiri - Juva - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 621
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 041
Äänestysprosentti 37,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 088
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,3 54,6 51,4 421 628 1 049 +3,2 +42 +9,7 -542
KOK 12,1 11,9 12,0 108 137 245 -2,2 -52 +1,5 -155
PS 11,7 12,3 12,0 104 141 245 +3,8 +74 -6,4 -459
SDP 14,0 7,6 10,4 125 88 213 -3,7 -82 -8,3 -502
KD 8,8 5,0 6,6 78 57 135 +0,5 +7 +2,9 -7
VIHR 2,7 4,8 3,9 24 55 79 -1,2 -27 -0,9 -106
VAS 2,8 2,4 2,6 25 28 53 +0,6 +11 +1,2 -2
ITSP 0,1 0,6 0,4 1 7 8 +0,2 +5 +0,2 -1
RKP 0,2 0,3 0,2 2 3 5 +0,1 +3 +0,2 +5
PIR 0,0 0,3 0,1 0 3 3 +0,1 +3 -0,1 -6
M11 0,2 0,1 0,1 2 1 3 +0,1 +3 0,0 -1
SKP 0,0 0,2 0,1 0 2 2 -0,1 -3 0,0 0
SVR 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 +1 0,0 +1
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,7 -14 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä