Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Jyväskylä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 110 033
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 41 759
Äänestysprosentti 39,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 38 534
Äänestysprosentti 2009 38,3% Hylätyt äänet 252
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 20,7 8 634 +2,1 +1 482 +2,7 -4 441
KESK 17,4 7 264 0,0 +578 +2,1 -3 829
PS 14,9 6 212 +6,3 +2 916 -1,4 -5 580
SDP 13,9 5 791 -10,7 -3 685 -7,4 -9 679
VIHR 12,0 5 022 -4,0 -1 141 +2,0 -2 213
VAS 11,2 4 659 +4,6 +2 149 +1,0 -2 769
KD 6,6 2 759 +1,0 +602 +0,2 -1 853
PIR 1,4 568 +1,4 +568 +0,2 -270
RKP 0,6 268 +0,2 +98 +0,6 +268
SKP 0,6 234 -0,3 -99 -0,2 -372
ITSP 0,4 156 +0,1 +36 +0,3 +91
M11 0,3 105 +0,3 +105 +0,1 -29
KÖY 0,1 57 -0,1 -36 +0,1 +57
SVR 0,1 24 +0,1 +24 +0,1 +11
E252 0,0 6 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Jyväskylä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 110 033
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 41 759
Äänestysprosentti 39,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 38 534
Äänestysprosentti 2009 38,3% Hylätyt äänet 252
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 20,2 21,0 20,7 3 578 5 056 8 634 +2,1 +1 482 +2,7 -4 441
KESK 18,0 17,0 17,4 3 179 4 085 7 264 0,0 +578 +2,1 -3 829
PS 15,9 14,1 14,9 2 815 3 397 6 212 +6,3 +2 916 -1,4 -5 580
SDP 15,0 13,1 13,9 2 651 3 140 5 791 -10,7 -3 685 -7,4 -9 679
VIHR 10,0 13,5 12,0 1 779 3 243 5 022 -4,0 -1 141 +2,0 -2 213
VAS 10,9 11,4 11,2 1 922 2 737 4 659 +4,6 +2 149 +1,0 -2 769
KD 6,8 6,4 6,6 1 208 1 551 2 759 +1,0 +602 +0,2 -1 853
PIR 1,1 1,5 1,4 200 368 568 +1,4 +568 +0,2 -270
RKP 0,7 0,6 0,6 116 152 268 +0,2 +98 +0,6 +268
SKP 0,7 0,5 0,6 117 117 234 -0,3 -99 -0,2 -372
ITSP 0,3 0,4 0,4 60 96 156 +0,1 +36 +0,3 +91
M11 0,2 0,3 0,3 43 62 105 +0,3 +105 +0,1 -29
KÖY 0,1 0,1 0,1 26 31 57 -0,1 -36 +0,1 +57
SVR 0,1 0,0 0,1 12 12 24 +0,1 +24 +0,1 +11
E252 0,0 0,0 0,0 3 3 6 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä