Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Kaarina - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 24 585
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 399
Äänestysprosentti 43,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 9 750
Äänestysprosentti 2009 42,8% Hylätyt äänet 49
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 31,6 3 286 -1,5 +58 +1,9 -1 970
PS 14,0 1 454 +5,4 +618 -3,8 -1 699
SDP 13,2 1 370 -3,4 -246 -8,0 -2 375
KESK 12,1 1 255 +2,3 +298 +5,5 +89
VAS 10,0 1 035 -0,2 +43 +0,5 -644
VIHR 7,9 821 -3,4 -284 +0,8 -432
KD 5,2 536 0,0 +34 +2,4 +40
RKP 4,4 459 +1,3 +156 +1,0 -148
PIR 0,5 53 +0,5 +53 0,0 -38
SKP 0,5 52 +0,2 +23 +0,3 +12
ITSP 0,3 32 +0,2 +26 +0,2 +21
M11 0,3 29 +0,3 +29 -0,1 -35
KÖY 0,1 9 -0,1 -11 +0,1 +9
SVR 0,1 8 +0,1 +8 -0,5 -96
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Kaarina - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 24 585
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 399
Äänestysprosentti 43,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 9 750
Äänestysprosentti 2009 42,8% Hylätyt äänet 49
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 30,1 32,5 31,6 1 167 2 119 3 286 -1,5 +58 +1,9 -1 970
PS 14,4 13,7 14,0 559 895 1 454 +5,4 +618 -3,8 -1 699
SDP 14,7 12,3 13,2 570 800 1 370 -3,4 -246 -8,0 -2 375
KESK 12,9 11,6 12,1 499 756 1 255 +2,3 +298 +5,5 +89
VAS 10,0 10,0 10,0 386 649 1 035 -0,2 +43 +0,5 -644
VIHR 5,8 9,1 7,9 225 596 821 -3,4 -284 +0,8 -432
KD 5,9 4,7 5,2 230 306 536 0,0 +34 +2,4 +40
RKP 4,3 4,5 4,4 166 293 459 +1,3 +156 +1,0 -148
PIR 0,4 0,6 0,5 16 37 53 +0,5 +53 0,0 -38
SKP 0,7 0,4 0,5 28 24 52 +0,2 +23 +0,3 +12
ITSP 0,3 0,3 0,3 10 22 32 +0,2 +26 +0,2 +21
M11 0,4 0,2 0,3 15 14 29 +0,3 +29 -0,1 -35
KÖY 0,1 0,1 0,1 5 4 9 -0,1 -11 +0,1 +9
SVR 0,0 0,1 0,1 1 7 8 +0,1 +8 -0,5 -96
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä