Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Kaavi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 773
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 736
Äänestysprosentti 27,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 715
Äänestysprosentti 2009 25,7% Hylätyt äänet 3
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,0 353 +2,2 +26 +16,1 -164
PS 16,0 118 +5,1 +40 -7,3 -260
SDP 10,1 74 -5,3 -36 -9,2 -239
KOK 8,6 63 +1,3 +11 -3,6 -135
KD 6,7 49 -2,4 -16 +2,4 -21
VAS 6,1 45 +0,7 +6 -0,1 -56
VIHR 2,9 21 -1,3 -9 +1,4 -4
M11 0,5 4 +0,5 +4 +0,1 -2
SKP 0,5 4 +0,3 +2 +0,4 +2
KÖY 0,3 2 -0,4 -3 +0,2 +1
RKP 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
ITSP 0,1 1 -0,1 -1 -0,3 -6
PIR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,2 -3
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Kaavi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 773
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 736
Äänestysprosentti 27,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 715
Äänestysprosentti 2009 25,7% Hylätyt äänet 3
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,2 47,7 48,0 185 168 353 +2,2 +26 +16,1 -164
PS 15,4 16,8 16,0 59 59 118 +5,1 +40 -7,3 -260
SDP 10,4 9,7 10,1 40 34 74 -5,3 -36 -9,2 -239
KOK 8,9 8,2 8,6 34 29 63 +1,3 +11 -3,6 -135
KD 7,0 6,3 6,7 27 22 49 -2,4 -16 +2,4 -21
VAS 4,9 7,4 6,1 19 26 45 +0,7 +6 -0,1 -56
VIHR 3,6 2,0 2,9 14 7 21 -1,3 -9 +1,4 -4
M11 0,5 0,6 0,5 2 2 4 +0,5 +4 +0,1 -2
SKP 0,5 0,6 0,5 2 2 4 +0,3 +2 +0,4 +2
KÖY 0,3 0,3 0,3 1 1 2 -0,4 -3 +0,2 +1
RKP 0,3 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
ITSP 0,0 0,3 0,1 0 1 1 -0,1 -1 -0,3 -6
PIR 0,0 0,3 0,1 0 1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,2 -3
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä