Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Kajaani - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 30 747
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 712
Äänestysprosentti 36,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 9 891
Äänestysprosentti 2009 33,3% Hylätyt äänet 56
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
VAS 41,0 4 391 +30,7 +3 377 +21,6 +600
KESK 23,2 2 486 -4,7 -276 -2,1 -2 441
KOK 11,6 1 245 -1,8 -80 -2,0 -1 415
PS 11,0 1 181 -2,4 -150 -11,9 -3 296
SDP 4,7 508 -16,1 -1 556 -7,2 -1 812
KD 3,6 383 -1,5 -117 +1,1 -110
VIHR 2,9 314 -3,9 -363 +0,3 -194
PIR 0,6 59 +0,6 +59 +0,3 -1
SKP 0,4 44 -0,6 -54 +0,1 -17
RKP 0,4 39 +0,1 +16 +0,3 +27
ITSP 0,2 19 0,0 +5 +0,1 +6
M11 0,2 19 +0,2 +19 0,0 -13
KÖY 0,1 12 -0,2 -21 -0,2 -53
SVR 0,1 6 +0,1 +6 -0,3 -73
E252 0,1 6 - - - -

Oulun vaalipiiri - Kajaani - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 30 747
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 712
Äänestysprosentti 36,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 9 891
Äänestysprosentti 2009 33,3% Hylätyt äänet 56
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
VAS 41,3 40,7 41,0 2 120 2 271 4 391 +30,7 +3 377 +21,6 +600
KESK 23,5 22,9 23,2 1 209 1 277 2 486 -4,7 -276 -2,1 -2 441
KOK 10,9 12,3 11,6 558 687 1 245 -1,8 -80 -2,0 -1 415
PS 10,9 11,2 11,0 558 623 1 181 -2,4 -150 -11,9 -3 296
SDP 5,4 4,2 4,7 275 233 508 -16,1 -1 556 -7,2 -1 812
KD 4,3 2,9 3,6 220 163 383 -1,5 -117 +1,1 -110
VIHR 2,3 3,5 2,9 119 195 314 -3,9 -363 +0,3 -194
PIR 0,2 0,8 0,6 12 47 59 +0,6 +59 +0,3 -1
SKP 0,4 0,4 0,4 23 21 44 -0,6 -54 +0,1 -17
RKP 0,2 0,5 0,4 11 28 39 +0,1 +16 +0,3 +27
ITSP 0,2 0,2 0,2 10 9 19 0,0 +5 +0,1 +6
M11 0,2 0,2 0,2 8 11 19 +0,2 +19 0,0 -13
KÖY 0,2 0,1 0,1 8 4 12 -0,2 -21 -0,2 -53
SVR 0,0 0,1 0,1 1 5 6 +0,1 +6 -0,3 -73
E252 0,1 0,1 0,1 3 3 6 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä