Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Kalajoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 215
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 815
Äänestysprosentti 39,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 770
Äänestysprosentti 2009 39,6% Hylätyt äänet 8
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 53,7 2 048 -2,4 -67 +4,5 -1 308
PS 12,3 470 +4,2 +165 -3,7 -624
KOK 9,6 368 -1,3 -44 +2,7 -106
VAS 8,7 330 +1,5 +60 +0,5 -230
SDP 5,6 213 -3,9 -146 -1,5 -274
KD 5,0 191 +2,0 +77 +0,7 -102
VIHR 2,4 92 -0,9 -33 -5,0 -410
RKP 0,6 24 +0,4 +17 +0,6 +21
M11 0,6 24 +0,6 +24 +0,4 +10
ITSP 0,4 17 +0,3 +12 +0,3 +11
SKP 0,4 16 -0,3 -13 +0,3 +11
PIR 0,4 14 +0,4 +14 +0,1 -4
KÖY 0,1 4 0,0 -1 +0,1 +2
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +1
E252 0,0 1 - - - -

Oulun vaalipiiri - Kalajoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 215
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 815
Äänestysprosentti 39,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 770
Äänestysprosentti 2009 39,6% Hylätyt äänet 8
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 50,4 55,4 53,7 668 1 380 2 048 -2,4 -67 +4,5 -1 308
PS 12,7 12,1 12,3 168 302 470 +4,2 +165 -3,7 -624
KOK 9,9 9,5 9,6 131 237 368 -1,3 -44 +2,7 -106
VAS 10,3 7,8 8,7 136 194 330 +1,5 +60 +0,5 -230
SDP 6,5 5,1 5,6 86 127 213 -3,9 -146 -1,5 -274
KD 4,8 5,1 5,0 64 127 191 +2,0 +77 +0,7 -102
VIHR 2,6 2,3 2,4 34 58 92 -0,9 -33 -5,0 -410
RKP 0,8 0,6 0,6 10 14 24 +0,4 +17 +0,6 +21
M11 1,0 0,4 0,6 13 11 24 +0,6 +24 +0,4 +10
ITSP 0,2 0,6 0,4 3 14 17 +0,3 +12 +0,3 +11
SKP 0,5 0,4 0,4 6 10 16 -0,3 -13 +0,3 +11
PIR 0,4 0,4 0,4 5 9 14 +0,4 +14 +0,1 -4
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 4 4 0,0 -1 +0,1 +2
SVR 0,1 0,1 0,1 1 2 3 +0,1 +3 +0,1 +1
E252 0,1 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä