Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Kangasala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 23 470
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 168
Äänestysprosentti 40,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 8 928
Äänestysprosentti 2009 40,8% Hylätyt äänet 55
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,4 2 604 +2,7 +311 +4,0 -1 321
KESK 16,9 1 551 +4,0 +396 +7,3 +5
PS 14,4 1 323 +3,6 +353 -6,1 -1 983
SDP 12,6 1 155 -4,2 -343 -8,3 -2 207
VIHR 10,1 927 -2,5 -199 +3,6 -121
KD 7,9 726 -6,0 -517 -2,3 -909
VAS 7,2 661 +2,1 +201 +1,5 -258
RKP 0,7 60 +0,4 +34 +0,7 +60
PIR 0,5 48 +0,5 +48 0,0 -38
M11 0,4 39 +0,4 +39 0,0 -22
ITSP 0,4 35 +0,2 +20 +0,3 +26
SKP 0,2 21 -0,3 -24 -0,2 -50
KÖY 0,1 8 0,0 -2 +0,1 +8
SVR 0,1 7 +0,1 +7 -0,3 -60
E252 0,0 3 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Kangasala - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 23 470
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 9 168
Äänestysprosentti 40,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 8 928
Äänestysprosentti 2009 40,8% Hylätyt äänet 55
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,8 29,3 28,4 870 1 734 2 604 +2,7 +311 +4,0 -1 321
KESK 18,1 16,3 16,9 588 963 1 551 +4,0 +396 +7,3 +5
PS 14,0 14,7 14,4 453 870 1 323 +3,6 +353 -6,1 -1 983
SDP 15,2 11,1 12,6 495 660 1 155 -4,2 -343 -8,3 -2 207
VIHR 7,4 11,6 10,1 241 686 927 -2,5 -199 +3,6 -121
KD 8,4 7,6 7,9 274 452 726 -6,0 -517 -2,3 -909
VAS 7,9 6,8 7,2 256 405 661 +2,1 +201 +1,5 -258
RKP 0,7 0,6 0,7 23 37 60 +0,4 +34 +0,7 +60
PIR 0,4 0,6 0,5 13 35 48 +0,5 +48 0,0 -38
M11 0,4 0,5 0,4 12 27 39 +0,4 +39 0,0 -22
ITSP 0,2 0,5 0,4 8 27 35 +0,2 +20 +0,3 +26
SKP 0,3 0,2 0,2 9 12 21 -0,3 -24 -0,2 -50
KÖY 0,1 0,1 0,1 2 6 8 0,0 -2 +0,1 +8
SVR 0,1 0,1 0,1 2 5 7 +0,1 +7 -0,3 -60
E252 0,0 0,1 0,0 0 3 3 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä