Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Kankaanpää - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 9 932
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 297
Äänestysprosentti 34,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 791
Äänestysprosentti 2009 38,8% Hylätyt äänet 28
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
PS 25,6 845 +12,7 +355 -11,6 -1 622
KESK 23,8 786 -19,2 -846 -1,7 -908
KOK 17,1 563 +3,3 +39 +5,3 -221
SDP 11,1 366 -1,2 -100 +0,5 -338
VAS 8,9 292 +2,2 +39 +1,2 -219
KD 8,5 281 +3,3 +82 +4,1 -14
VIHR 3,0 100 -1,5 -70 +0,6 -59
PIR 0,5 17 +0,5 +17 +0,5 +17
M11 0,5 15 +0,5 +15 +0,5 +12
SKP 0,3 10 +0,1 +4 +0,2 +6
RKP 0,3 9 +0,1 +1 +0,3 +9
ITSP 0,2 6 +0,1 +2 0,0 -4
KÖY 0,1 4 -0,1 -5 +0,1 +4
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 0
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Kankaanpää - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 9 932
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 297
Äänestysprosentti 34,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 791
Äänestysprosentti 2009 38,8% Hylätyt äänet 28
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
PS 26,6 24,1 25,6 529 316 845 +12,7 +355 -11,6 -1 622
KESK 22,6 25,6 23,8 450 336 786 -19,2 -846 -1,7 -908
KOK 16,9 17,4 17,1 335 228 563 +3,3 +39 +5,3 -221
SDP 11,4 10,6 11,1 227 139 366 -1,2 -100 +0,5 -338
VAS 9,1 8,5 8,9 181 111 292 +2,2 +39 +1,2 -219
KD 8,7 8,3 8,5 172 109 281 +3,3 +82 +4,1 -14
VIHR 3,0 3,1 3,0 59 41 100 -1,5 -70 +0,6 -59
PIR 0,3 0,8 0,5 6 11 17 +0,5 +17 +0,5 +17
M11 0,4 0,5 0,5 8 7 15 +0,5 +15 +0,5 +12
SKP 0,4 0,2 0,3 8 2 10 +0,1 +4 +0,2 +6
RKP 0,3 0,3 0,3 5 4 9 +0,1 +1 +0,3 +9
ITSP 0,2 0,2 0,2 4 2 6 +0,1 +2 0,0 -4
KÖY 0,1 0,2 0,1 1 3 4 -0,1 -5 +0,1 +4
SVR 0,1 0,1 0,1 2 1 3 +0,1 +3 +0,1 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä