Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Karijoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 409
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 512
Äänestysprosentti 41,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 640
Äänestysprosentti 2009 50,0% Hylätyt äänet 1
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,8 265 -9,3 -126 +7,7 -170
KOK 19,7 101 +2,5 -9 -6,3 -155
PS 14,6 75 +2,9 0 -4,2 -110
SDP 4,3 22 +0,5 -2 -2,2 -42
KD 4,1 21 +3,0 +14 +2,7 +7
VIHR 2,0 10 +0,7 +2 +1,4 +4
VAS 1,4 7 0,0 -2 -0,1 -8
RKP 1,4 7 +0,9 +4 +0,7 0
ITSP 0,4 2 -0,4 -3 +0,3 +1
KÖY 0,2 1 -0,3 -2 +0,2 +1
M11 0,2 1 +0,2 +1 +0,1 0
PIR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0 -0,5 -3 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Karijoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 409
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 512
Äänestysprosentti 41,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 640
Äänestysprosentti 2009 50,0% Hylätyt äänet 1
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,9 51,6 51,8 124 141 265 -9,3 -126 +7,7 -170
KOK 18,8 20,5 19,7 45 56 101 +2,5 -9 -6,3 -155
PS 14,2 15,0 14,6 34 41 75 +2,9 0 -4,2 -110
SDP 5,9 2,9 4,3 14 8 22 +0,5 -2 -2,2 -42
KD 3,8 4,4 4,1 9 12 21 +3,0 +14 +2,7 +7
VIHR 2,1 1,8 2,0 5 5 10 +0,7 +2 +1,4 +4
VAS 1,3 1,5 1,4 3 4 7 0,0 -2 -0,1 -8
RKP 1,7 1,1 1,4 4 3 7 +0,9 +4 +0,7 0
ITSP 0,0 0,7 0,4 0 2 2 -0,4 -3 +0,3 +1
KÖY 0,4 0,0 0,2 1 0 1 -0,3 -2 +0,2 +1
M11 0,0 0,4 0,2 0 1 1 +0,2 +1 +0,1 0
PIR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,5 -3 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä