Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Karkkila - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 137
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 532
Äänestysprosentti 36,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 590
Äänestysprosentti 2009 37,2% Hylätyt äänet 17
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 20,8 527 +2,9 +63 +4,2 -257
VAS 18,3 464 +1,5 +28 +3,5 -235
PS 16,9 428 +4,5 +106 -8,3 -757
KESK 15,0 380 +1,3 +25 +5,8 -54
SDP 14,7 371 -8,5 -229 -6,0 -603
VIHR 7,7 195 -1,8 -51 +0,5 -146
KD 3,2 82 +0,6 +14 -0,6 -96
RKP 1,2 31 +0,1 +2 +0,7 +8
PIR 0,7 17 +0,7 +17 +0,3 -3
SKP 0,7 17 -0,3 -8 +0,1 -12
M11 0,3 8 +0,3 +8 +0,1 -1
ITSP 0,2 6 0,0 0 0,0 -2
KÖY 0,2 5 0,0 0 +0,1 -1
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 +1
E252 0,0 0 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Karkkila - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 137
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 532
Äänestysprosentti 36,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 590
Äänestysprosentti 2009 37,2% Hylätyt äänet 17
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 19,0 22,0 20,8 195 332 527 +2,9 +63 +4,2 -257
VAS 20,1 17,1 18,3 206 258 464 +1,5 +28 +3,5 -235
PS 16,6 17,1 16,9 170 258 428 +4,5 +106 -8,3 -757
KESK 14,6 15,3 15,0 149 231 380 +1,3 +25 +5,8 -54
SDP 16,1 13,7 14,7 165 206 371 -8,5 -229 -6,0 -603
VIHR 7,8 7,6 7,7 80 115 195 -1,8 -51 +0,5 -146
KD 2,6 3,6 3,2 27 55 82 +0,6 +14 -0,6 -96
RKP 1,1 1,3 1,2 11 20 31 +0,1 +2 +0,7 +8
PIR 0,6 0,7 0,7 6 11 17 +0,7 +17 +0,3 -3
SKP 0,9 0,5 0,7 9 8 17 -0,3 -8 +0,1 -12
M11 0,3 0,3 0,3 3 5 8 +0,3 +8 +0,1 -1
ITSP 0,0 0,4 0,2 0 6 6 0,0 0 0,0 -2
KÖY 0,2 0,2 0,2 2 3 5 0,0 0 +0,1 -1
SVR 0,1 0,0 0,0 1 0 1 0,0 +1 0,0 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä