Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Kärsämäki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 280
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 779
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 778
Äänestysprosentti 2009 34,5% Hylätyt äänet 2
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 61,2 477 +1,2 +10 +4,2 -401
PS 16,6 129 +4,6 +36 -6,5 -227
KOK 6,3 49 -0,4 -3 +3,7 +9
VAS 5,4 42 +0,9 +7 -0,2 -45
SDP 4,2 33 -4,0 -31 -1,7 -58
KD 4,1 32 +1,2 +9 +1,3 -11
VIHR 1,0 8 -2,7 -21 -0,8 -19
KÖY 0,4 3 -0,1 -1 +0,3 +1
PIR 0,4 3 +0,4 +3 +0,2 0
ITSP 0,1 1 0,0 0 0,0 -1
M11 0,1 1 +0,1 +1 -0,4 -7
SVR 0,1 1 +0,1 +1 0,0 0
RKP 0,0 0 -0,3 -2 0,0 0
SKP 0,0 0 -0,1 -1 -0,1 -2
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Kärsämäki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 280
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 779
Äänestysprosentti 37,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 778
Äänestysprosentti 2009 34,5% Hylätyt äänet 2
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 54,3 65,3 61,2 157 320 477 +1,2 +10 +4,2 -401
PS 19,4 14,9 16,6 56 73 129 +4,6 +36 -6,5 -227
KOK 6,6 6,1 6,3 19 30 49 -0,4 -3 +3,7 +9
VAS 6,2 4,9 5,4 18 24 42 +0,9 +7 -0,2 -45
SDP 5,9 3,3 4,2 17 16 33 -4,0 -31 -1,7 -58
KD 6,2 2,9 4,1 18 14 32 +1,2 +9 +1,3 -11
VIHR 1,0 1,0 1,0 3 5 8 -2,7 -21 -0,8 -19
KÖY 0,3 0,4 0,4 1 2 3 -0,1 -1 +0,3 +1
PIR 0,0 0,6 0,4 0 3 3 +0,4 +3 +0,2 0
ITSP 0,0 0,2 0,1 0 1 1 0,0 0 0,0 -1
M11 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,4 -7
SVR 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 0
RKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,3 -2 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -1 -0,1 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä