Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Karstula - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 844
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 229
Äänestysprosentti 35,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 150
Äänestysprosentti 2009 31,2% Hylätyt äänet 10
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 50,4 619 +2,2 +65 +13,6 -296
PS 17,1 210 +8,3 +109 +1,6 -175
KOK 12,4 153 -0,9 -1 +2,9 -84
SDP 8,0 98 -7,6 -81 -20,2 -602
KD 6,3 78 -1,3 -10 -0,6 -94
VIHR 2,3 28 -0,7 -6 +1,3 +3
VAS 2,1 26 +0,6 +9 +0,7 -8
ITSP 0,4 5 0,0 0 +0,3 +3
PIR 0,3 4 +0,3 +4 0,0 -4
RKP 0,2 3 -0,3 -3 +0,2 +3
M11 0,2 2 +0,2 +2 +0,2 +1
KÖY 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SKP 0,1 1 -0,2 -2 0,0 -2
E252 0,0 0 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Karstula - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 844
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 229
Äänestysprosentti 35,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 150
Äänestysprosentti 2009 31,2% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 49,8 50,8 50,4 266 353 619 +2,2 +65 +13,6 -296
PS 14,8 18,8 17,1 79 131 210 +8,3 +109 +1,6 -175
KOK 14,4 10,9 12,4 77 76 153 -0,9 -1 +2,9 -84
SDP 8,4 7,6 8,0 45 53 98 -7,6 -81 -20,2 -602
KD 7,3 5,6 6,3 39 39 78 -1,3 -10 -0,6 -94
VIHR 1,9 2,6 2,3 10 18 28 -0,7 -6 +1,3 +3
VAS 1,5 2,6 2,1 8 18 26 +0,6 +9 +0,7 -8
ITSP 0,7 0,1 0,4 4 1 5 0,0 0 +0,3 +3
PIR 0,6 0,1 0,3 3 1 4 +0,3 +4 0,0 -4
RKP 0,2 0,3 0,2 1 2 3 -0,3 -3 +0,2 +3
M11 0,2 0,1 0,2 1 1 2 +0,2 +2 +0,2 +1
KÖY 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SKP 0,2 0,0 0,1 1 0 1 -0,2 -2 0,0 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä