Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Karvia - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 142
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 828
Äänestysprosentti 39,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 863
Äänestysprosentti 2009 38,9% Hylätyt äänet 3
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,7 403 -12,7 -127 -0,7 -327
PS 21,3 176 +10,4 +82 -3,5 -190
KOK 9,9 82 -1,5 -16 +0,1 -63
SDP 9,1 75 +1,9 +13 -0,2 -62
KD 5,1 42 +1,2 +9 +2,3 0
VAS 3,5 29 +0,8 +6 +0,9 -9
VIHR 1,0 8 -0,2 -2 +0,1 -5
ITSP 0,5 4 +0,5 +4 +0,3 +1
RKP 0,4 3 0,0 0 +0,4 +3
PIR 0,4 3 +0,4 +3 +0,4 +3
M11 0,2 2 +0,2 +2 +0,2 +2
SKP 0,1 1 -0,1 -1 0,0 -1
KÖY 0,0 0 -0,6 -5 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Karvia - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 142
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 828
Äänestysprosentti 39,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 863
Äänestysprosentti 2009 38,9% Hylätyt äänet 3
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,6 50,1 48,7 225 178 403 -12,7 -127 -0,7 -327
PS 21,1 21,4 21,3 100 76 176 +10,4 +82 -3,5 -190
KOK 11,8 7,3 9,9 56 26 82 -1,5 -16 +0,1 -63
SDP 8,0 10,4 9,1 38 37 75 +1,9 +13 -0,2 -62
KD 5,5 4,5 5,1 26 16 42 +1,2 +9 +2,3 0
VAS 3,6 3,4 3,5 17 12 29 +0,8 +6 +0,9 -9
VIHR 1,1 0,8 1,0 5 3 8 -0,2 -2 +0,1 -5
ITSP 0,4 0,6 0,5 2 2 4 +0,5 +4 +0,3 +1
RKP 0,0 0,8 0,4 0 3 3 0,0 0 +0,4 +3
PIR 0,4 0,3 0,4 2 1 3 +0,4 +3 +0,4 +3
M11 0,2 0,3 0,2 1 1 2 +0,2 +2 +0,2 +2
SKP 0,2 0,0 0,1 1 0 1 -0,1 -1 0,0 -1
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,6 -5 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä