Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Kauhajoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 747
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 675
Äänestysprosentti 33,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 991
Äänestysprosentti 2009 44,2% Hylätyt äänet 30
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,0 1 763 -23,4 -1 799 -3,1 -2 144
KOK 18,8 690 +9,1 +208 +6,8 -225
PS 13,6 501 +5,4 +91 -8,3 -1 172
SDP 6,8 251 +2,2 +19 -2,1 -429
KD 4,7 174 +3,1 +91 +2,5 +2
VAS 3,9 143 +2,2 +57 +1,7 -27
VIHR 1,9 70 +0,2 -13 +0,9 -4
M11 0,7 25 +0,7 +25 +0,7 +23
RKP 0,5 17 +0,2 +2 +0,3 -1
ITSP 0,4 13 +0,1 +2 +0,3 +7
PIR 0,3 10 +0,3 +10 +0,1 -7
SKP 0,2 8 +0,1 0 +0,1 +2
KÖY 0,2 7 +0,1 +2 +0,2 +7
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +3
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Kauhajoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 747
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 675
Äänestysprosentti 33,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 991
Äänestysprosentti 2009 44,2% Hylätyt äänet 30
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,2 48,9 48,0 922 841 1 763 -23,4 -1 799 -3,1 -2 144
KOK 19,8 17,7 18,8 386 304 690 +9,1 +208 +6,8 -225
PS 12,1 15,3 13,6 237 264 501 +5,4 +91 -8,3 -1 172
SDP 8,2 5,3 6,8 160 91 251 +2,2 +19 -2,1 -429
KD 5,4 4,0 4,7 105 69 174 +3,1 +91 +2,5 +2
VAS 3,7 4,1 3,9 73 70 143 +2,2 +57 +1,7 -27
VIHR 1,8 2,0 1,9 36 34 70 +0,2 -13 +0,9 -4
M11 0,4 1,0 0,7 8 17 25 +0,7 +25 +0,7 +23
RKP 0,5 0,4 0,5 10 7 17 +0,2 +2 +0,3 -1
ITSP 0,4 0,3 0,4 8 5 13 +0,1 +2 +0,3 +7
PIR 0,2 0,4 0,3 3 7 10 +0,3 +10 +0,1 -7
SKP 0,1 0,3 0,2 2 6 8 +0,1 0 +0,1 +2
KÖY 0,2 0,2 0,2 4 3 7 +0,1 +2 +0,2 +7
SVR 0,0 0,2 0,1 0 3 3 +0,1 +3 +0,1 +3
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä