Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Kauhava - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 14 009
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 188
Äänestysprosentti 39,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 894
Äänestysprosentti 2009 42,8% Hylätyt äänet 21
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 55,7 2 891 -3,9 -625 +16,1 -1 048
KOK 13,8 717 -1,3 -172 -7,0 -1 352
PS 13,4 696 +3,8 +131 -7,1 -1 343
KD 6,0 311 +1,2 +26 -1,7 -452
SDP 5,9 304 -0,5 -69 -1,6 -437
VAS 1,9 96 +0,6 +21 -0,3 -123
VIHR 1,1 59 -0,3 -26 +0,5 -5
ITSP 0,8 44 +0,3 +10 +0,5 +18
RKP 0,6 29 +0,2 +6 +0,4 +6
M11 0,3 13 +0,3 +13 +0,3 +11
PIR 0,2 10 +0,2 +10 -0,1 -15
KÖY 0,1 7 0,0 0 +0,1 +7
SKP 0,1 6 -0,1 -4 +0,1 +2
SVR 0,1 5 +0,1 +5 +0,1 +5
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Kauhava - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 14 009
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 188
Äänestysprosentti 39,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 894
Äänestysprosentti 2009 42,8% Hylätyt äänet 21
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 56,3 55,2 55,7 1 417 1 474 2 891 -3,9 -625 +16,1 -1 048
KOK 13,9 13,7 13,8 350 367 717 -1,3 -172 -7,0 -1 352
PS 12,6 14,2 13,4 317 379 696 +3,8 +131 -7,1 -1 343
KD 5,7 6,3 6,0 143 168 311 +1,2 +26 -1,7 -452
SDP 7,1 4,7 5,9 179 125 304 -0,5 -69 -1,6 -437
VAS 1,7 1,9 1,9 44 52 96 +0,6 +21 -0,3 -123
VIHR 0,8 1,5 1,1 20 39 59 -0,3 -26 +0,5 -5
ITSP 0,6 1,1 0,8 15 29 44 +0,3 +10 +0,5 +18
RKP 0,6 0,5 0,6 15 14 29 +0,2 +6 +0,4 +6
M11 0,3 0,2 0,3 7 6 13 +0,3 +13 +0,3 +11
PIR 0,1 0,3 0,2 2 8 10 +0,2 +10 -0,1 -15
KÖY 0,1 0,1 0,1 3 4 7 0,0 0 +0,1 +7
SKP 0,1 0,1 0,1 3 3 6 -0,1 -4 +0,1 +2
SVR 0,1 0,1 0,1 3 2 5 +0,1 +5 +0,1 +5
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä