Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Kauniainen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 443
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 863
Äänestysprosentti 71,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 317
Äänestysprosentti 2009 68,4% Hylätyt äänet 10
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 37,0 1 799 +0,9 +241 -2,5 -387
RKP 36,5 1 773 -2,0 +111 +1,3 -179
VIHR 7,0 340 -3,1 -97 +0,8 -3
KESK 5,8 280 +2,3 +129 +3,1 +133
PS 4,6 223 +1,8 +103 -1,3 -106
SDP 3,7 181 -1,8 -59 -2,0 -136
KD 2,8 135 +0,8 +50 +0,4 0
VAS 1,9 93 +1,1 +57 +0,5 +16
PIR 0,3 15 +0,3 +15 -0,1 -6
ITSP 0,2 8 0,0 +3 +0,2 +6
M11 0,1 6 +0,1 +6 0,0 +1
SKP 0,1 5 0,0 -1 -0,2 -9
KÖY 0,1 3 0,0 +2 +0,1 +1
SVR 0,0 2 0,0 +2 0,0 +1
E252 0,0 0 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Kauniainen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 443
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 863
Äänestysprosentti 71,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 317
Äänestysprosentti 2009 68,4% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 35,8 38,2 37,0 849 950 1 799 +0,9 +241 -2,5 -387
RKP 39,0 34,0 36,5 927 846 1 773 -2,0 +111 +1,3 -179
VIHR 5,1 8,8 7,0 121 219 340 -3,1 -97 +0,8 -3
KESK 6,1 5,5 5,8 144 136 280 +2,3 +129 +3,1 +133
PS 4,5 4,6 4,6 108 115 223 +1,8 +103 -1,3 -106
SDP 4,5 2,9 3,7 108 73 181 -1,8 -59 -2,0 -136
KD 2,8 2,7 2,8 67 68 135 +0,8 +50 +0,4 0
VAS 1,5 2,3 1,9 35 58 93 +1,1 +57 +0,5 +16
PIR 0,1 0,5 0,3 2 13 15 +0,3 +15 -0,1 -6
ITSP 0,2 0,1 0,2 5 3 8 0,0 +3 +0,2 +6
M11 0,2 0,1 0,1 4 2 6 +0,1 +6 0,0 +1
SKP 0,1 0,1 0,1 2 3 5 0,0 -1 -0,2 -9
KÖY 0,0 0,1 0,1 1 2 3 0,0 +2 +0,1 +1
SVR 0,0 0,0 0,0 1 1 2 0,0 +2 0,0 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä