Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Kaustinen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 427
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 271
Äänestysprosentti 38,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 080
Äänestysprosentti 2009 32,2% Hylätyt äänet 6
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 49,9 634 -6,6 +24 +1,4 -562
PS 28,8 366 +13,4 +200 -1,8 -390
KOK 6,2 79 -3,0 -20 +1,5 -36
KD 4,8 61 +0,1 +10 +0,1 -54
SDP 4,2 54 -2,0 -13 -2,9 -120
VIHR 2,6 33 -1,8 -14 +1,2 -2
VAS 1,3 17 +0,5 +8 +0,1 -13
RKP 1,3 17 -0,1 +1 0,0 -15
PIR 0,3 4 +0,3 +4 +0,1 -2
KÖY 0,2 2 -0,7 -7 +0,2 +2
M11 0,2 2 +0,2 +2 +0,2 +2
ITSP 0,1 1 -0,1 -1 -0,3 -8
SKP 0,1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Kaustinen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 427
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 271
Äänestysprosentti 38,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 080
Äänestysprosentti 2009 32,2% Hylätyt äänet 6
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 50,7 49,6 49,9 187 447 634 -6,6 +24 +1,4 -562
PS 26,8 29,6 28,8 99 267 366 +13,4 +200 -1,8 -390
KOK 7,0 5,9 6,2 26 53 79 -3,0 -20 +1,5 -36
KD 5,4 4,5 4,8 20 41 61 +0,1 +10 +0,1 -54
SDP 4,6 4,1 4,2 17 37 54 -2,0 -13 -2,9 -120
VIHR 2,2 2,8 2,6 8 25 33 -1,8 -14 +1,2 -2
VAS 0,5 1,7 1,3 2 15 17 +0,5 +8 +0,1 -13
RKP 1,9 1,1 1,3 7 10 17 -0,1 +1 0,0 -15
PIR 0,3 0,3 0,3 1 3 4 +0,3 +4 +0,1 -2
KÖY 0,0 0,2 0,2 0 2 2 -0,7 -7 +0,2 +2
M11 0,3 0,1 0,2 1 1 2 +0,2 +2 +0,2 +2
ITSP 0,0 0,1 0,1 0 1 1 -0,1 -1 -0,3 -8
SKP 0,3 0,0 0,1 1 0 1 -0,1 -1 +0,1 +1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä