Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Keitele - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 113
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 837
Äänestysprosentti 41,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 856
Äänestysprosentti 2009 39,8% Hylätyt äänet 10
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,4 405 +3,6 +22 +6,7 -216
PS 18,3 153 +7,2 +58 -1,8 -146
SDP 9,6 80 -8,5 -75 -6,5 -160
KOK 7,4 62 -3,2 -29 -0,9 -62
VAS 7,0 59 +2,1 +17 +0,6 -36
KD 5,7 48 -0,1 -2 +1,8 -10
VIHR 1,8 15 -1,7 -15 +0,5 -5
PIR 0,4 3 +0,4 +3 +0,4 +3
SVR 0,4 3 +0,4 +3 +0,3 +2
RKP 0,2 2 0,0 0 +0,2 +2
KÖY 0,2 2 0,0 0 -0,1 -3
SKP 0,2 2 -0,2 -2 -0,3 -5
ITSP 0,1 1 +0,1 +1 0,0 0
M11 0,1 1 +0,1 +1 -1,0 -15
E252 0,1 1 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Keitele - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 113
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 837
Äänestysprosentti 41,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 856
Äänestysprosentti 2009 39,8% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 49,9 46,9 48,4 205 200 405 +3,6 +22 +6,7 -216
PS 16,8 19,7 18,3 69 84 153 +7,2 +58 -1,8 -146
SDP 10,9 8,2 9,6 45 35 80 -8,5 -75 -6,5 -160
KOK 6,1 8,7 7,4 25 37 62 -3,2 -29 -0,9 -62
VAS 6,8 7,3 7,0 28 31 59 +2,1 +17 +0,6 -36
KD 6,1 5,4 5,7 25 23 48 -0,1 -2 +1,8 -10
VIHR 1,9 1,6 1,8 8 7 15 -1,7 -15 +0,5 -5
PIR 0,2 0,5 0,4 1 2 3 +0,4 +3 +0,4 +3
SVR 0,0 0,7 0,4 0 3 3 +0,4 +3 +0,3 +2
RKP 0,5 0,0 0,2 2 0 2 0,0 0 +0,2 +2
KÖY 0,0 0,5 0,2 0 2 2 0,0 0 -0,1 -3
SKP 0,2 0,2 0,2 1 1 2 -0,2 -2 -0,3 -5
ITSP 0,2 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 0,0 0
M11 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -1,0 -15
E252 0,2 0,0 0,1 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä