Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Kemi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 19 758
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 080
Äänestysprosentti 34,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 109
Äänestysprosentti 2009 33,4% Hylätyt äänet 70
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,9 1 878 +11,3 +680 +16,8 +154
VAS 23,6 1 437 +0,3 +9 -4,4 -1 979
SDP 12,9 787 -8,6 -529 -6,0 -1 512
PS 12,6 765 +0,7 +38 -9,2 -1 888
KOK 10,1 613 -3,1 -195 -0,6 -693
VIHR 4,1 249 -1,7 -102 +0,8 -155
KD 2,7 164 +0,9 +56 +1,2 -13
SKP 0,7 44 -0,4 -25 0,0 -36
RKP 0,6 38 +0,4 +22 +0,4 +16
ITSP 0,6 37 +0,5 +31 +0,6 +37
M11 0,4 27 +0,4 +27 +0,3 +15
PIR 0,4 26 +0,4 +26 +0,4 +26
KÖY 0,1 8 -0,3 -21 +0,1 +8
SVR 0,1 6 +0,1 +6 0,0 -2
E252 0,0 1 - - - -

Lapin vaalipiiri - Kemi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 19 758
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 080
Äänestysprosentti 34,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 109
Äänestysprosentti 2009 33,4% Hylätyt äänet 70
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,8 30,9 30,9 957 921 1 878 +11,3 +680 +16,8 +154
VAS 22,9 24,4 23,6 712 725 1 437 +0,3 +9 -4,4 -1 979
SDP 14,2 11,7 12,9 440 347 787 -8,6 -529 -6,0 -1 512
PS 12,0 13,2 12,6 372 393 765 +0,7 +38 -9,2 -1 888
KOK 10,9 9,2 10,1 338 275 613 -3,1 -195 -0,6 -693
VIHR 3,3 4,9 4,1 102 147 249 -1,7 -102 +0,8 -155
KD 3,0 2,4 2,7 93 71 164 +0,9 +56 +1,2 -13
SKP 1,0 0,5 0,7 30 14 44 -0,4 -25 0,0 -36
RKP 0,6 0,6 0,6 19 19 38 +0,4 +22 +0,4 +16
ITSP 0,5 0,7 0,6 15 22 37 +0,5 +31 +0,6 +37
M11 0,3 0,6 0,4 10 17 27 +0,4 +27 +0,3 +15
PIR 0,3 0,6 0,4 8 18 26 +0,4 +26 +0,4 +26
KÖY 0,2 0,1 0,1 5 3 8 -0,3 -21 +0,1 +8
SVR 0,1 0,1 0,1 3 3 6 +0,1 +6 0,0 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä