Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Kemijärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 841
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 611
Äänestysprosentti 37,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 423
Äänestysprosentti 2009 33,2% Hylätyt äänet 16
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,2 1 050 +2,8 +144 +4,0 -711
KOK 15,9 415 +2,8 +97 +6,2 -59
VAS 12,4 325 +1,8 +66 -11,7 -846
PS 11,9 312 -2,1 -29 -6,3 -573
SDP 9,7 254 -5,8 -123 +2,6 -92
KD 6,1 158 +1,3 +44 +3,0 +6
VIHR 2,1 54 -1,3 -27 +1,0 +2
M11 0,5 12 +0,5 +12 +0,4 +7
ITSP 0,3 7 +0,1 +2 +0,3 +7
PIR 0,3 7 +0,3 +7 +0,3 +7
SVR 0,2 5 +0,2 +5 +0,2 +3
RKP 0,2 4 0,0 0 +0,1 0
KÖY 0,2 4 -0,1 -1 +0,2 +4
SKP 0,2 4 +0,1 +3 +0,2 +2
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Kemijärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 841
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 611
Äänestysprosentti 37,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 423
Äänestysprosentti 2009 33,2% Hylätyt äänet 16
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,4 41,3 40,2 598 452 1 050 +2,8 +144 +4,0 -711
KOK 16,5 15,1 15,9 250 165 415 +2,8 +97 +6,2 -59
VAS 13,3 11,2 12,4 202 123 325 +1,8 +66 -11,7 -846
PS 10,5 14,0 11,9 159 153 312 -2,1 -29 -6,3 -573
SDP 11,1 7,8 9,7 169 85 254 -5,8 -123 +2,6 -92
KD 5,6 6,7 6,1 85 73 158 +1,3 +44 +3,0 +6
VIHR 2,4 1,6 2,1 36 18 54 -1,3 -27 +1,0 +2
M11 0,3 0,6 0,5 5 7 12 +0,5 +12 +0,4 +7
ITSP 0,1 0,5 0,3 2 5 7 +0,1 +2 +0,3 +7
PIR 0,3 0,2 0,3 5 2 7 +0,3 +7 +0,3 +7
SVR 0,0 0,5 0,2 0 5 5 +0,2 +5 +0,2 +3
RKP 0,1 0,3 0,2 1 3 4 0,0 0 +0,1 0
KÖY 0,1 0,3 0,2 1 3 4 -0,1 -1 +0,2 +4
SKP 0,2 0,1 0,2 3 1 4 +0,1 +3 +0,2 +2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä