Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Keminmaa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 948
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 579
Äänestysprosentti 39,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 401
Äänestysprosentti 2009 36,3% Hylätyt äänet 22
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 56,0 1 444 +14,9 +457 +14,9 -479
VAS 12,1 313 +1,0 +46 -3,4 -412
PS 10,6 273 -2,1 -32 -11,0 -737
KOK 7,5 193 -6,1 -132 -0,8 -196
SDP 5,7 146 -8,7 -199 -3,4 -281
KD 2,8 72 +0,4 +14 +1,4 +8
VIHR 2,4 61 -0,4 -6 +0,3 -39
ITSP 1,4 35 +1,2 +32 +1,4 +35
RKP 0,5 14 +0,4 +10 +0,4 +8
M11 0,3 9 +0,3 +9 +0,1 0
KÖY 0,2 6 -0,1 -1 +0,2 +6
PIR 0,2 5 +0,2 +5 +0,2 +5
SVR 0,2 4 +0,2 +4 +0,1 +1
SKP 0,2 4 -0,3 -8 -0,1 -9
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Keminmaa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 948
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 579
Äänestysprosentti 39,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 401
Äänestysprosentti 2009 36,3% Hylätyt äänet 22
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 58,7 51,6 56,0 934 510 1 444 +14,9 +457 +14,9 -479
VAS 11,3 13,6 12,1 179 134 313 +1,0 +46 -3,4 -412
PS 10,4 10,9 10,6 165 108 273 -2,1 -32 -11,0 -737
KOK 6,1 9,7 7,5 97 96 193 -6,1 -132 -0,8 -196
SDP 6,0 5,1 5,7 96 50 146 -8,7 -199 -3,4 -281
KD 2,5 3,3 2,8 39 33 72 +0,4 +14 +1,4 +8
VIHR 2,1 2,8 2,4 33 28 61 -0,4 -6 +0,3 -39
ITSP 1,4 1,2 1,4 23 12 35 +1,2 +32 +1,4 +35
RKP 0,5 0,6 0,5 8 6 14 +0,4 +10 +0,4 +8
M11 0,2 0,6 0,3 3 6 9 +0,3 +9 +0,1 0
KÖY 0,3 0,2 0,2 4 2 6 -0,1 -1 +0,2 +6
PIR 0,2 0,2 0,2 3 2 5 +0,2 +5 +0,2 +5
SVR 0,3 0,0 0,2 4 0 4 +0,2 +4 +0,1 +1
SKP 0,2 0,1 0,2 3 1 4 -0,3 -8 -0,1 -9
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä