Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Kempele - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 883
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 493
Äänestysprosentti 38,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 902
Äänestysprosentti 2009 36,6% Hylätyt äänet 15
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,7 1 962 +6,5 +512 +11,2 -614
KOK 16,5 741 -3,5 -40 +2,1 -401
VAS 11,5 517 +4,9 +260 +0,5 -354
PS 11,1 500 +0,9 +102 -9,1 -1 099
SDP 8,8 396 -6,4 -197 -4,2 -639
VIHR 3,8 169 -3,3 -105 -1,1 -221
KD 3,0 136 +0,6 +41 0,0 -105
RKP 0,5 24 +0,4 +18 +0,2 +2
PIR 0,3 13 +0,3 +13 +0,1 -6
ITSP 0,2 10 +0,1 +7 +0,2 +8
M11 0,2 9 +0,2 +9 +0,1 -1
KÖY 0,2 8 -0,2 -8 +0,1 +3
SVR 0,1 4 +0,1 +4 0,0 -6
SKP 0,1 4 -0,1 -2 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Kempele - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 11 883
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 493
Äänestysprosentti 38,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 902
Äänestysprosentti 2009 36,6% Hylätyt äänet 15
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 44,9 42,7 43,7 883 1 079 1 962 +6,5 +512 +11,2 -614
KOK 14,7 17,9 16,5 289 452 741 -3,5 -40 +2,1 -401
VAS 11,4 11,6 11,5 224 293 517 +4,9 +260 +0,5 -354
PS 11,7 10,7 11,1 230 270 500 +0,9 +102 -9,1 -1 099
SDP 10,0 7,9 8,8 196 200 396 -6,4 -197 -4,2 -639
VIHR 2,9 4,4 3,8 57 112 169 -3,3 -105 -1,1 -221
KD 3,2 2,9 3,0 63 73 136 +0,6 +41 0,0 -105
RKP 0,5 0,6 0,5 9 15 24 +0,4 +18 +0,2 +2
PIR 0,3 0,3 0,3 6 7 13 +0,3 +13 +0,1 -6
ITSP 0,0 0,4 0,2 0 10 10 +0,1 +7 +0,2 +8
M11 0,1 0,3 0,2 2 7 9 +0,2 +9 +0,1 -1
KÖY 0,2 0,2 0,2 4 4 8 -0,2 -8 +0,1 +3
SVR 0,2 0,0 0,1 3 1 4 +0,1 +4 0,0 -6
SKP 0,1 0,1 0,1 2 2 4 -0,1 -2 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä