Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Kerava - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 27 224
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 11 590
Äänestysprosentti 43,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 11 274
Äänestysprosentti 2009 44,0% Hylätyt äänet 57
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,7 2 978 -1,2 -56 +0,6 -1 722
SDP 16,4 1 903 -6,1 -640 -7,0 -2 485
PS 16,3 1 889 +5,6 +681 -5,8 -2 266
KESK 12,3 1 428 +2,2 +287 +5,9 +223
VIHR 10,8 1 250 -5,5 -590 +1,1 -567
VAS 10,0 1 159 +4,0 +477 +3,1 -128
KD 5,2 602 +0,9 +119 +1,4 -105
RKP 1,5 174 +0,5 +58 +0,7 +19
PIR 0,6 73 +0,6 +73 0,0 -48
M11 0,3 39 +0,3 +39 0,0 -25
SKP 0,3 36 -0,2 -19 0,0 -20
ITSP 0,2 24 -0,1 -13 0,0 -5
KÖY 0,2 21 -0,1 -12 0,0 -11
SVR 0,1 8 +0,1 +8 +0,1 +3
E252 0,1 6 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Kerava - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 27 224
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 11 590
Äänestysprosentti 43,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 11 274
Äänestysprosentti 2009 44,0% Hylätyt äänet 57
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,4 26,5 25,7 1 084 1 894 2 978 -1,2 -56 +0,6 -1 722
SDP 18,6 15,1 16,4 827 1 076 1 903 -6,1 -640 -7,0 -2 485
PS 16,6 16,1 16,3 741 1 148 1 889 +5,6 +681 -5,8 -2 266
KESK 12,5 12,2 12,3 556 872 1 428 +2,2 +287 +5,9 +223
VIHR 8,9 11,9 10,8 397 853 1 250 -5,5 -590 +1,1 -567
VAS 10,3 9,8 10,0 459 700 1 159 +4,0 +477 +3,1 -128
KD 6,1 4,6 5,2 272 330 602 +0,9 +119 +1,4 -105
RKP 1,4 1,6 1,5 62 112 174 +0,5 +58 +0,7 +19
PIR 0,3 0,8 0,6 13 60 73 +0,6 +73 0,0 -48
M11 0,3 0,3 0,3 15 24 39 +0,3 +39 0,0 -25
SKP 0,3 0,3 0,3 12 24 36 -0,2 -19 0,0 -20
ITSP 0,1 0,3 0,2 5 19 24 -0,1 -13 0,0 -5
KÖY 0,1 0,2 0,2 5 16 21 -0,1 -12 0,0 -11
SVR 0,1 0,1 0,1 3 5 8 +0,1 +8 +0,1 +3
E252 0,0 0,1 0,1 0 6 6 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä