Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Keuruu - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 795
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 114
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 067
Äänestysprosentti 2009 35,0% Hylätyt äänet 24
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,0 904 -1,7 -37 -4,0 -1 094
PS 16,9 526 +6,9 +220 -2,2 -634
KOK 16,6 517 +1,1 +41 +2,9 -315
SDP 14,6 455 -9,2 -276 -5,4 -754
KD 9,5 295 +1,7 +57 +3,2 -84
VAS 7,5 235 +4,2 +133 +3,9 +17
VIHR 4,1 128 -2,4 -72 +1,9 -7
RKP 0,4 12 +0,1 +3 +0,4 +12
M11 0,4 12 +0,4 +12 -0,5 -40
SKP 0,4 12 -0,1 -2 +0,2 +1
PIR 0,2 7 +0,2 +7 -0,2 -15
KÖY 0,2 6 -0,2 -5 +0,2 +6
ITSP 0,1 3 -0,1 -2 +0,1 +1
SVR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
E252 0,0 0 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Keuruu - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 795
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 114
Äänestysprosentti 36,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 067
Äänestysprosentti 2009 35,0% Hylätyt äänet 24
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,8 28,3 29,0 442 462 904 -1,7 -37 -4,0 -1 094
PS 15,2 18,5 16,9 225 301 526 +6,9 +220 -2,2 -634
KOK 16,5 16,7 16,6 244 273 517 +1,1 +41 +2,9 -315
SDP 15,7 13,6 14,6 233 222 455 -9,2 -276 -5,4 -754
KD 10,7 8,4 9,5 158 137 295 +1,7 +57 +3,2 -84
VAS 6,5 8,5 7,5 97 138 235 +4,2 +133 +3,9 +17
VIHR 3,8 4,4 4,1 57 71 128 -2,4 -72 +1,9 -7
RKP 0,5 0,3 0,4 7 5 12 +0,1 +3 +0,4 +12
M11 0,3 0,5 0,4 4 8 12 +0,4 +12 -0,5 -40
SKP 0,3 0,4 0,4 5 7 12 -0,1 -2 +0,2 +1
PIR 0,3 0,2 0,2 4 3 7 +0,2 +7 -0,2 -15
KÖY 0,2 0,2 0,2 3 3 6 -0,2 -5 +0,2 +6
ITSP 0,1 0,1 0,1 2 1 3 -0,1 -2 +0,1 +1
SVR 0,1 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +2 +0,1 +2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä