Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Kirkkonummi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 27 632
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 942
Äänestysprosentti 48,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 11 681
Äänestysprosentti 2009 45,8% Hylätyt äänet 52
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,9 3 742 +1,2 +508 -1,8 -2 260
RKP 18,9 2 441 +1,7 +437 +4,6 -354
PS 11,6 1 497 +2,4 +429 -4,7 -1 696
VIHR 11,1 1 438 -5,5 -497 +1,0 -527
SDP 9,4 1 220 -4,8 -446 -7,4 -2 066
KESK 8,8 1 138 +1,4 +280 +4,4 +271
VAS 6,0 776 +2,6 +378 +2,4 +80
KD 3,9 506 +1,2 +184 +1,6 +52
PIR 0,5 65 +0,5 +65 0,0 -38
ITSP 0,3 36 0,0 -1 +0,2 +13
M11 0,2 30 +0,2 +30 -0,1 -30
KÖY 0,2 22 -0,2 -18 +0,1 +7
SKP 0,2 22 -0,2 -26 0,0 -18
SVR 0,1 8 +0,1 +8 0,0 -2
E252 0,0 1 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Kirkkonummi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 27 632
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 942
Äänestysprosentti 48,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 11 681
Äänestysprosentti 2009 45,8% Hylätyt äänet 52
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,8 30,0 28,9 1 209 2 533 3 742 +1,2 +508 -1,8 -2 260
RKP 20,1 18,2 18,9 905 1 536 2 441 +1,7 +437 +4,6 -354
PS 12,5 11,0 11,6 566 931 1 497 +2,4 +429 -4,7 -1 696
VIHR 8,6 12,5 11,1 387 1 051 1 438 -5,5 -497 +1,0 -527
SDP 11,5 8,3 9,4 519 701 1 220 -4,8 -446 -7,4 -2 066
KESK 8,6 8,9 8,8 386 752 1 138 +1,4 +280 +4,4 +271
VAS 6,6 5,7 6,0 298 478 776 +2,6 +378 +2,4 +80
KD 4,2 3,8 3,9 189 317 506 +1,2 +184 +1,6 +52
PIR 0,2 0,7 0,5 9 56 65 +0,5 +65 0,0 -38
ITSP 0,2 0,3 0,3 11 25 36 0,0 -1 +0,2 +13
M11 0,2 0,3 0,2 8 22 30 +0,2 +30 -0,1 -30
KÖY 0,2 0,1 0,2 11 11 22 -0,2 -18 +0,1 +7
SKP 0,2 0,1 0,2 11 11 22 -0,2 -26 0,0 -18
SVR 0,0 0,1 0,1 2 6 8 +0,1 +8 0,0 -2
E252 0,0 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä