Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Kitee - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 9 390
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 671
Äänestysprosentti 29,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 924
Äänestysprosentti 2009 30,1% Hylätyt äänet 15
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,3 995 -4,9 -237 +2,1 -616
SDP 16,8 448 -1,5 -87 -5,4 -565
PS 13,3 355 +3,3 +64 -6,7 -559
KOK 12,5 333 +2,0 +26 +3,6 -74
KD 8,5 227 +2,5 +52 -0,2 -169
VIHR 5,5 148 -4,4 -142 +3,4 +50
VAS 4,3 114 +2,5 +61 +2,5 +33
ITSP 0,4 12 +0,2 +6 +0,4 +10
M11 0,3 9 +0,3 +9 +0,1 +1
RKP 0,3 8 +0,2 +5 +0,3 +8
PIR 0,3 8 +0,3 +8 0,0 -5
SKP 0,2 6 +0,1 +3 +0,1 +2
KÖY 0,1 4 -0,1 -4 +0,1 +4
SVR 0,1 4 +0,1 +4 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Kitee - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 9 390
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 671
Äänestysprosentti 29,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 924
Äänestysprosentti 2009 30,1% Hylätyt äänet 15
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,5 37,1 37,3 455 540 995 -4,9 -237 +2,1 -616
SDP 17,6 16,1 16,8 214 234 448 -1,5 -87 -5,4 -565
PS 12,1 14,3 13,3 147 208 355 +3,3 +64 -6,7 -559
KOK 11,0 13,7 12,5 133 200 333 +2,0 +26 +3,6 -74
KD 9,7 7,5 8,5 118 109 227 +2,5 +52 -0,2 -169
VIHR 5,3 5,8 5,5 64 84 148 -4,4 -142 +3,4 +50
VAS 4,9 3,7 4,3 60 54 114 +2,5 +61 +2,5 +33
ITSP 0,4 0,5 0,4 5 7 12 +0,2 +6 +0,4 +10
M11 0,3 0,3 0,3 4 5 9 +0,3 +9 +0,1 +1
RKP 0,4 0,2 0,3 5 3 8 +0,2 +5 +0,3 +8
PIR 0,3 0,3 0,3 4 4 8 +0,3 +8 0,0 -5
SKP 0,2 0,3 0,2 2 4 6 +0,1 +3 +0,1 +2
KÖY 0,1 0,2 0,1 1 3 4 -0,1 -4 +0,1 +4
SVR 0,2 0,1 0,1 2 2 4 +0,1 +4 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä