Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Kittilä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 565
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 951
Äänestysprosentti 38,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 773
Äänestysprosentti 2009 37,0% Hylätyt äänet 23
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,3 826 +8,2 +221 +8,7 -242
VAS 22,8 445 +4,9 +127 +1,1 -245
KOK 10,7 208 -7,3 -110 -0,9 -161
PS 9,0 176 -2,0 -19 -11,7 -482
SDP 4,0 79 -6,9 -116 -4,0 -175
KD 4,0 79 +2,1 +44 +2,8 +40
VIHR 3,5 69 -0,5 -3 +1,2 -5
RKP 1,2 23 +0,8 +16 +0,8 +11
SKP 0,8 16 +0,3 +7 +0,5 +6
PIR 0,7 13 +0,7 +13 +0,7 +13
ITSP 0,4 7 +0,2 +5 +0,4 +7
M11 0,3 5 +0,3 +5 +0,2 +2
KÖY 0,2 3 -0,4 -6 +0,2 +3
SVR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +1
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Kittilä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 565
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 951
Äänestysprosentti 38,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 773
Äänestysprosentti 2009 37,0% Hylätyt äänet 23
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,3 44,1 42,3 365 461 826 +8,2 +221 +8,7 -242
VAS 26,9 19,3 22,8 243 202 445 +4,9 +127 +1,1 -245
KOK 10,3 11,0 10,7 93 115 208 -7,3 -110 -0,9 -161
PS 8,4 9,6 9,0 76 100 176 -2,0 -19 -11,7 -482
SDP 4,6 3,5 4,0 42 37 79 -6,9 -116 -4,0 -175
KD 4,2 3,9 4,0 38 41 79 +2,1 +44 +2,8 +40
VIHR 2,7 4,3 3,5 24 45 69 -0,5 -3 +1,2 -5
RKP 0,8 1,5 1,2 7 16 23 +0,8 +16 +0,8 +11
SKP 0,7 1,0 0,8 6 10 16 +0,3 +7 +0,5 +6
PIR 0,6 0,8 0,7 5 8 13 +0,7 +13 +0,7 +13
ITSP 0,1 0,6 0,4 1 6 7 +0,2 +5 +0,4 +7
M11 0,2 0,3 0,3 2 3 5 +0,3 +5 +0,2 +2
KÖY 0,1 0,2 0,2 1 2 3 -0,4 -6 +0,2 +3
SVR 0,2 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +2 +0,1 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä