Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Kiuruvesi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 432
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 393
Äänestysprosentti 33,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 219
Äänestysprosentti 2009 30,0% Hylätyt äänet 18
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 55,0 1 315 +4,9 +205 +13,3 -673
PS 14,4 345 +2,2 +74 -6,3 -643
KOK 9,5 228 -0,3 +9 -2,7 -353
VAS 9,1 217 +1,5 +50 -5,5 -477
KD 3,9 94 -2,9 -58 +1,2 -36
SDP 3,6 87 -4,7 -98 -2,0 -178
VIHR 2,3 56 -1,2 -23 +0,7 -21
SKP 0,8 19 +0,6 +15 +0,6 +9
RKP 0,6 14 +0,3 +8 +0,6 +14
PIR 0,2 5 +0,2 +5 +0,2 +5
ITSP 0,2 4 -0,2 -5 +0,2 +3
KÖY 0,2 4 -0,2 -4 -0,1 -9
M11 0,1 2 +0,1 +2 -0,1 -7
SVR 0,1 2 +0,1 +2 -0,1 -6
E252 0,0 1 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Kiuruvesi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 432
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 393
Äänestysprosentti 33,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 219
Äänestysprosentti 2009 30,0% Hylätyt äänet 18
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 55,1 54,8 55,0 684 631 1 315 +4,9 +205 +13,3 -673
PS 13,3 15,6 14,4 165 180 345 +2,2 +74 -6,3 -643
KOK 8,9 10,2 9,5 111 117 228 -0,3 +9 -2,7 -353
VAS 9,9 8,2 9,1 123 94 217 +1,5 +50 -5,5 -477
KD 3,6 4,3 3,9 45 49 94 -2,9 -58 +1,2 -36
SDP 4,4 2,8 3,6 55 32 87 -4,7 -98 -2,0 -178
VIHR 2,3 2,3 2,3 29 27 56 -1,2 -23 +0,7 -21
SKP 0,6 1,0 0,8 8 11 19 +0,6 +15 +0,6 +9
RKP 0,6 0,6 0,6 7 7 14 +0,3 +8 +0,6 +14
PIR 0,3 0,1 0,2 4 1 5 +0,2 +5 +0,2 +5
ITSP 0,3 0,0 0,2 4 0 4 -0,2 -5 +0,2 +3
KÖY 0,2 0,2 0,2 2 2 4 -0,2 -4 -0,1 -9
M11 0,2 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +2 -0,1 -7
SVR 0,2 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +2 -0,1 -6
E252 0,1 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä