Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Kokemäki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 413
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 250
Äänestysprosentti 35,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 392
Äänestysprosentti 2009 36,5% Hylätyt äänet 10
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,1 654 -3,9 -135 +3,1 -504
KOK 18,9 425 -1,0 -51 +3,9 -245
PS 16,4 369 +5,1 +98 -5,8 -621
SDP 13,5 303 -3,3 -97 -6,5 -590
VAS 12,3 277 +3,5 +67 +0,9 -230
KD 4,8 108 +1,0 +17 +2,2 -7
VIHR 3,5 79 -1,1 -31 +1,2 -24
RKP 0,6 13 +0,4 +8 +0,6 +13
PIR 0,4 10 +0,4 +10 +0,4 +10
SKP 0,3 6 -0,1 -2 +0,2 +2
KÖY 0,1 2 -0,2 -5 +0,1 +2
M11 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -2
ITSP 0,0 1 0,0 -1 -0,1 -2
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Kokemäki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 413
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 250
Äänestysprosentti 35,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 392
Äänestysprosentti 2009 36,5% Hylätyt äänet 10
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,4 29,4 29,1 226 428 654 -3,9 -135 +3,1 -504
KOK 21,1 17,7 18,9 168 257 425 -1,0 -51 +3,9 -245
PS 14,3 17,5 16,4 114 255 369 +5,1 +98 -5,8 -621
SDP 13,0 13,7 13,5 103 200 303 -3,3 -97 -6,5 -590
VAS 12,1 12,4 12,3 96 181 277 +3,5 +67 +0,9 -230
KD 6,0 4,1 4,8 48 60 108 +1,0 +17 +2,2 -7
VIHR 3,5 3,5 3,5 28 51 79 -1,1 -31 +1,2 -24
RKP 0,3 0,8 0,6 2 11 13 +0,4 +8 +0,6 +13
PIR 0,5 0,4 0,4 4 6 10 +0,4 +10 +0,4 +10
SKP 0,5 0,1 0,3 4 2 6 -0,1 -2 +0,2 +2
KÖY 0,0 0,1 0,1 0 2 2 -0,2 -5 +0,1 +2
M11 0,1 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 0,0 -2
ITSP 0,0 0,1 0,0 0 1 1 0,0 -1 -0,1 -2
SVR 0,1 0,0 0,0 1 0 1 0,0 +1 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä