Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Kokkola - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 38 731
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 13 696
Äänestysprosentti 38,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 12 845
Äänestysprosentti 2009 37,0% Hylätyt äänet 71
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,4 4 031 -1,5 +60 +5,1 -2 064
RKP 13,5 1 855 +0,3 +152 +3,6 -627
PS 12,6 1 725 +3,6 +569 -4,4 -2 527
KOK 12,1 1 655 +0,5 +162 +2,3 -797
KD 10,5 1 435 +2,6 +425 +0,5 -1 081
SDP 10,1 1 390 -6,0 -686 -10,6 -3 811
VAS 6,2 850 +2,1 +324 +1,2 -392
VIHR 3,9 533 -1,7 -183 +1,6 -56
ITSP 0,6 83 +0,2 +37 +0,3 +16
PIR 0,4 61 +0,4 +61 +0,1 -4
M11 0,2 30 +0,2 +30 +0,1 +12
SKP 0,2 26 -0,2 -18 +0,1 -4
KÖY 0,1 12 -0,1 -15 +0,1 +12
SVR 0,1 8 +0,1 +8 -0,1 -41
E252 0,0 2 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Kokkola - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 38 731
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 13 696
Äänestysprosentti 38,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 12 845
Äänestysprosentti 2009 37,0% Hylätyt äänet 71
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,6 29,4 29,4 1 347 2 684 4 031 -1,5 +60 +5,1 -2 064
RKP 14,0 13,3 13,5 636 1 219 1 855 +0,3 +152 +3,6 -627
PS 11,8 13,0 12,6 537 1 188 1 725 +3,6 +569 -4,4 -2 527
KOK 12,8 11,7 12,1 581 1 074 1 655 +0,5 +162 +2,3 -797
KD 9,5 11,0 10,5 434 1 001 1 435 +2,6 +425 +0,5 -1 081
SDP 11,0 9,7 10,1 499 891 1 390 -6,0 -686 -10,6 -3 811
VAS 6,7 6,0 6,2 306 544 850 +2,1 +324 +1,2 -392
VIHR 3,1 4,3 3,9 141 392 533 -1,7 -183 +1,6 -56
ITSP 0,8 0,5 0,6 36 47 83 +0,2 +37 +0,3 +16
PIR 0,2 0,6 0,4 8 53 61 +0,4 +61 +0,1 -4
M11 0,2 0,2 0,2 9 21 30 +0,2 +30 +0,1 +12
SKP 0,3 0,2 0,2 12 14 26 -0,2 -18 +0,1 -4
KÖY 0,2 0,1 0,1 7 5 12 -0,1 -15 +0,1 +12
SVR 0,0 0,1 0,1 1 7 8 +0,1 +8 -0,1 -41
E252 0,0 0,0 0,0 1 1 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä