Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Kolari - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 815
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 320
Äänestysprosentti 40,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 197
Äänestysprosentti 2009 37,4% Hylätyt äänet 19
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,3 572 +6,1 +126 +6,5 -303
VAS 28,9 382 +8,4 +136 -1,5 -340
SDP 6,4 85 -4,5 -46 -2,8 -133
KOK 6,3 83 -8,6 -95 +0,1 -65
PS 6,0 79 -1,8 -14 -7,0 -229
VIHR 4,4 58 -0,6 -2 +1,3 -15
KD 2,1 28 +0,8 +12 +1,7 +18
SKP 1,1 14 +0,1 +2 +0,6 +1
PIR 0,5 6 +0,5 +6 +0,5 +6
ITSP 0,4 5 +0,4 +5 +0,4 +5
RKP 0,3 4 0,0 0 0,0 -2
M11 0,2 2 +0,2 +2 +0,1 0
E252 0,2 2 - - - -
KÖY 0,0 0 -0,3 -4 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 -1

Lapin vaalipiiri - Kolari - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 815
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 320
Äänestysprosentti 40,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 197
Äänestysprosentti 2009 37,4% Hylätyt äänet 19
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,0 43,7 43,3 262 310 572 +6,1 +126 +6,5 -303
VAS 25,6 31,8 28,9 156 226 382 +8,4 +136 -1,5 -340
SDP 8,4 4,8 6,4 51 34 85 -4,5 -46 -2,8 -133
KOK 6,9 5,8 6,3 42 41 83 -8,6 -95 +0,1 -65
PS 7,2 4,9 6,0 44 35 79 -1,8 -14 -7,0 -229
VIHR 3,8 4,9 4,4 23 35 58 -0,6 -2 +1,3 -15
KD 2,6 1,7 2,1 16 12 28 +0,8 +12 +1,7 +18
SKP 1,0 1,1 1,1 6 8 14 +0,1 +2 +0,6 +1
PIR 0,5 0,4 0,5 3 3 6 +0,5 +6 +0,5 +6
ITSP 0,5 0,3 0,4 3 2 5 +0,4 +5 +0,4 +5
RKP 0,2 0,4 0,3 1 3 4 0,0 0 0,0 -2
M11 0,2 0,1 0,2 1 1 2 +0,2 +2 +0,1 0
E252 0,3 0,0 0,2 2 0 2 - - - -
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,3 -4 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
Muualla Yle.fi:ssä