Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Konnevesi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 426
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 831
Äänestysprosentti 35,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 829
Äänestysprosentti 2009 34,2% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 42,1 350 +1,3 +12 +6,4 -236
PS 17,4 145 +8,0 +67 -3,1 -192
KOK 10,7 89 -0,6 -5 +2,7 -43
SDP 10,6 88 -6,7 -55 -7,0 -200
KD 7,7 64 -0,6 -5 +1,1 -45
VAS 7,6 63 +0,9 +8 -0,9 -76
VIHR 2,3 19 -2,2 -18 +0,1 -17
RKP 0,5 4 +0,2 +2 +0,5 +4
ITSP 0,4 3 +0,2 +2 +0,3 +2
M11 0,4 3 +0,4 +3 +0,3 +2
PIR 0,1 1 +0,1 +1 -0,2 -4
SKP 0,1 1 -0,1 -1 -0,1 -2
E252 0,1 1 - - - -
KÖY 0,0 0 -0,2 -2 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Keski-Suomen vaalipiiri - Konnevesi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 426
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 831
Äänestysprosentti 35,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 829
Äänestysprosentti 2009 34,2% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,5 40,5 42,1 197 153 350 +1,3 +12 +6,4 -236
PS 13,5 22,2 17,4 61 84 145 +8,0 +67 -3,1 -192
KOK 11,0 10,3 10,7 50 39 89 -0,6 -5 +2,7 -43
SDP 9,3 12,2 10,6 42 46 88 -6,7 -55 -7,0 -200
KD 10,4 4,5 7,7 47 17 64 -0,6 -5 +1,1 -45
VAS 8,8 6,1 7,6 40 23 63 +0,9 +8 -0,9 -76
VIHR 2,4 2,1 2,3 11 8 19 -2,2 -18 +0,1 -17
RKP 0,4 0,5 0,5 2 2 4 +0,2 +2 +0,5 +4
ITSP 0,4 0,3 0,4 2 1 3 +0,2 +2 +0,3 +2
M11 0,0 0,8 0,4 0 3 3 +0,4 +3 +0,3 +2
PIR 0,2 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 -0,2 -4
SKP 0,0 0,3 0,1 0 1 1 -0,1 -1 -0,1 -2
E252 0,0 0,3 0,1 0 1 1 - - - -
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -2 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä