Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Kontiolahti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 660
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 487
Äänestysprosentti 33,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 331
Äänestysprosentti 2009 34,2% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 28,2 983 +0,8 +69 +4,4 -652
SDP 18,0 626 -0,7 +4 -8,3 -1 185
PS 15,5 541 +4,6 +177 -11,1 -1 291
KOK 13,1 457 +0,1 +25 +0,5 -412
VIHR 13,0 452 -8,7 -270 +8,1 +112
VAS 5,4 187 +3,1 +111 +2,6 -7
KD 5,3 185 +1,1 +46 +3,3 +46
PIR 0,5 16 +0,5 +16 +0,3 0
RKP 0,4 13 +0,1 +3 +0,4 +13
M11 0,3 12 +0,3 +12 0,0 -6
SKP 0,2 7 0,0 -1 0,0 -6
KÖY 0,1 4 -0,1 -4 +0,1 +4
ITSP 0,1 2 -0,3 -9 +0,1 -1
SVR 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -3
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Kontiolahti - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 660
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 487
Äänestysprosentti 33,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 3 331
Äänestysprosentti 2009 34,2% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 26,5 29,0 28,2 303 680 983 +0,8 +69 +4,4 -652
SDP 20,0 17,0 18,0 228 398 626 -0,7 +4 -8,3 -1 185
PS 14,4 16,0 15,5 165 376 541 +4,6 +177 -11,1 -1 291
KOK 14,2 12,6 13,1 162 295 457 +0,1 +25 +0,5 -412
VIHR 11,9 13,5 13,0 136 316 452 -8,7 -270 +8,1 +112
VAS 4,7 5,7 5,4 54 133 187 +3,1 +111 +2,6 -7
KD 6,6 4,7 5,3 75 110 185 +1,1 +46 +3,3 +46
PIR 0,3 0,6 0,5 3 13 16 +0,5 +16 +0,3 0
RKP 0,3 0,4 0,4 3 10 13 +0,1 +3 +0,4 +13
M11 0,5 0,3 0,3 6 6 12 +0,3 +12 0,0 -6
SKP 0,4 0,1 0,2 4 3 7 0,0 -1 0,0 -6
KÖY 0,3 0,0 0,1 3 1 4 -0,1 -4 +0,1 +4
ITSP 0,0 0,1 0,1 0 2 2 -0,3 -9 +0,1 -1
SVR 0,0 0,1 0,1 0 2 2 +0,1 +2 0,0 -3
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä