Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Korsnäs - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 055
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 070
Äänestysprosentti 63,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 024
Äänestysprosentti 2009 59,7% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 93,0 995 -3,4 +8 +4,1 -278
SDP 1,9 20 +0,8 +9 -4,6 -73
KD 1,7 18 +1,4 +15 +0,4 0
VAS 0,8 9 +0,1 +1 +0,5 +4
KESK 0,7 7 -0,1 -1 +0,4 +2
KOK 0,6 6 +0,4 +4 +0,3 +1
PS 0,6 6 +0,5 +5 -0,4 -9
ITSP 0,4 4 +0,4 +4 +0,4 +4
VIHR 0,3 3 +0,1 +1 +0,1 0
PIR 0,2 2 +0,2 +2 -0,1 -2
KÖY 0,0 0 0,0 0 0,0 0
M11 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
SKP 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Korsnäs - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 055
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 070
Äänestysprosentti 63,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 024
Äänestysprosentti 2009 59,7% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 94,6 92,8 93,0 88 907 995 -3,4 +8 +4,1 -278
SDP 1,1 1,9 1,9 1 19 20 +0,8 +9 -4,6 -73
KD 1,1 1,7 1,7 1 17 18 +1,4 +15 +0,4 0
VAS 0,0 0,9 0,8 0 9 9 +0,1 +1 +0,5 +4
KESK 0,0 0,7 0,7 0 7 7 -0,1 -1 +0,4 +2
KOK 0,0 0,6 0,6 0 6 6 +0,4 +4 +0,3 +1
PS 0,0 0,6 0,6 0 6 6 +0,5 +5 -0,4 -9
ITSP 1,1 0,3 0,4 1 3 4 +0,4 +4 +0,4 +4
VIHR 2,2 0,1 0,3 2 1 3 +0,1 +1 +0,1 0
PIR 0,0 0,2 0,2 0 2 2 +0,2 +2 -0,1 -2
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä