Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Koski Tl - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 956
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 764
Äänestysprosentti 39,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 822
Äänestysprosentti 2009 41,3% Hylätyt äänet 8
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 52,2 399 +3,1 -5 +13,5 -148
KOK 18,1 138 -2,0 -27 -2,1 -147
PS 11,3 86 +0,9 +1 -10,4 -220
SDP 5,9 45 -3,2 -30 -3,2 -84
VAS 4,3 33 +1,0 +6 -0,4 -34
VIHR 3,8 29 -0,1 -3 +1,5 -4
KD 3,0 23 +0,3 +1 +1,7 +5
RKP 0,7 5 +0,3 +2 +0,2 -2
PIR 0,4 3 +0,4 +3 +0,1 -1
ITSP 0,1 1 +0,1 +1 -0,2 -3
M11 0,1 1 +0,1 +1 -0,3 -5
SKP 0,1 1 0,0 0 -0,3 -4
KÖY 0,0 0 -0,1 -1 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Koski Tl - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 956
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 764
Äänestysprosentti 39,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 822
Äänestysprosentti 2009 41,3% Hylätyt äänet 8
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,6 54,8 52,2 130 269 399 +3,1 -5 +13,5 -148
KOK 21,2 16,3 18,1 58 80 138 -2,0 -27 -2,1 -147
PS 9,9 12,0 11,3 27 59 86 +0,9 +1 -10,4 -220
SDP 7,7 4,9 5,9 21 24 45 -3,2 -30 -3,2 -84
VAS 5,1 3,9 4,3 14 19 33 +1,0 +6 -0,4 -34
VIHR 4,0 3,7 3,8 11 18 29 -0,1 -3 +1,5 -4
KD 3,7 2,6 3,0 10 13 23 +0,3 +1 +1,7 +5
RKP 0,0 1,0 0,7 0 5 5 +0,3 +2 +0,2 -2
PIR 0,0 0,6 0,4 0 3 3 +0,4 +3 +0,1 -1
ITSP 0,4 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 -0,2 -3
M11 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,3 -5
SKP 0,4 0,0 0,1 1 0 1 0,0 0 -0,3 -4
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -1 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä