Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Kotka - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 44 948
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 15 111
Äänestysprosentti 35,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 14 828
Äänestysprosentti 2009 34,5% Hylätyt äänet 115
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,1 3 798 +0,5 +141 +5,0 -1 939
PS 21,3 3 215 +7,7 +1 195 -2,3 -3 523
SDP 18,6 2 808 -8,8 -1 254 -8,8 -5 013
VAS 10,1 1 532 0,0 +28 -4,4 -2 590
KESK 9,0 1 364 +0,7 +134 +4,5 +90
VIHR 7,2 1 082 -2,4 -329 +2,0 -396
KD 5,4 813 +1,7 +267 +1,4 -336
RKP 1,4 211 +0,5 +71 +1,4 +211
SKP 0,5 74 0,0 +2 +0,5 +74
PIR 0,5 70 +0,5 +70 +0,3 +21
ITSP 0,3 51 0,0 0 +0,2 +12
M11 0,3 45 +0,3 +45 +0,1 -9
KÖY 0,2 36 0,0 -6 +0,2 +36
SVR 0,1 8 +0,1 +8 0,0 -17
E252 0,0 4 - - - -

Kymen vaalipiiri - Kotka - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 44 948
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 15 111
Äänestysprosentti 35,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 14 828
Äänestysprosentti 2009 34,5% Hylätyt äänet 115
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,7 24,1 25,1 1 571 2 227 3 798 +0,5 +141 +5,0 -1 939
PS 19,1 22,6 21,3 1 123 2 092 3 215 +7,7 +1 195 -2,3 -3 523
SDP 21,8 16,6 18,6 1 279 1 529 2 808 -8,8 -1 254 -8,8 -5 013
VAS 8,9 11,0 10,1 520 1 012 1 532 0,0 +28 -4,4 -2 590
KESK 9,0 9,1 9,0 526 838 1 364 +0,7 +134 +4,5 +90
VIHR 5,6 8,1 7,2 330 752 1 082 -2,4 -329 +2,0 -396
KD 5,8 5,1 5,4 340 473 813 +1,7 +267 +1,4 -336
RKP 1,4 1,4 1,4 83 128 211 +0,5 +71 +1,4 +211
SKP 0,5 0,5 0,5 31 43 74 0,0 +2 +0,5 +74
PIR 0,3 0,6 0,5 19 51 70 +0,5 +70 +0,3 +21
ITSP 0,4 0,3 0,3 22 29 51 0,0 0 +0,2 +12
M11 0,2 0,3 0,3 13 32 45 +0,3 +45 +0,1 -9
KÖY 0,2 0,2 0,2 14 22 36 0,0 -6 +0,2 +36
SVR 0,0 0,1 0,1 0 8 8 +0,1 +8 0,0 -17
E252 0,1 0,0 0,0 3 1 4 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä