Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Kouvola - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 72 551
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 23 051
Äänestysprosentti 33,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 24 190
Äänestysprosentti 2009 34,4% Hylätyt äänet 172
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 22,0 5 062 -1,8 -684 +6,1 -2 496
KOK 21,8 5 014 +0,9 -20 +5,3 -2 817
PS 19,8 4 574 +4,9 +949 -7,2 -8 238
SDP 14,3 3 302 -7,9 -2 067 -7,8 -7 192
KD 8,7 2 014 +2,7 +556 -0,5 -2 344
VIHR 5,4 1 255 -1,2 -353 +1,7 -521
VAS 5,3 1 222 +1,8 +376 +0,6 -1 000
RKP 0,8 177 +0,4 +78 +0,8 +177
PIR 0,5 124 +0,5 +124 +0,2 +3
ITSP 0,4 86 +0,1 +26 +0,3 +29
M11 0,3 75 +0,3 +75 +0,1 -16
SKP 0,3 67 0,0 -14 +0,3 +67
KÖY 0,2 50 -0,2 -39 +0,2 +50
SVR 0,1 16 +0,1 +16 0,0 -30
E252 0,1 13 - - - -

Kymen vaalipiiri - Kouvola - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 72 551
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 23 051
Äänestysprosentti 33,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 24 190
Äänestysprosentti 2009 34,4% Hylätyt äänet 172
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 21,5 22,3 22,0 2 266 2 796 5 062 -1,8 -684 +6,1 -2 496
KOK 22,2 21,4 21,8 2 333 2 681 5 014 +0,9 -20 +5,3 -2 817
PS 18,3 21,1 19,8 1 931 2 643 4 574 +4,9 +949 -7,2 -8 238
SDP 16,5 12,5 14,3 1 739 1 563 3 302 -7,9 -2 067 -7,8 -7 192
KD 9,4 8,2 8,7 992 1 022 2 014 +2,7 +556 -0,5 -2 344
VIHR 5,0 5,8 5,4 523 732 1 255 -1,2 -353 +1,7 -521
VAS 4,7 5,8 5,3 496 726 1 222 +1,8 +376 +0,6 -1 000
RKP 0,8 0,8 0,8 80 97 177 +0,4 +78 +0,8 +177
PIR 0,3 0,7 0,5 34 90 124 +0,5 +124 +0,2 +3
ITSP 0,3 0,5 0,4 29 57 86 +0,1 +26 +0,3 +29
M11 0,3 0,3 0,3 36 39 75 +0,3 +75 +0,1 -16
SKP 0,3 0,3 0,3 29 38 67 0,0 -14 +0,3 +67
KÖY 0,2 0,2 0,2 25 25 50 -0,2 -39 +0,2 +50
SVR 0,1 0,1 0,1 7 9 16 +0,1 +16 0,0 -30
E252 0,1 0,0 0,1 7 6 13 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä